Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Natalia Kukulska - Niepotrzebny lyrics

  Click to play this song!

Niepotrzebny by Natalia Kukulska


po co mi
twoje ³zy
jeœli ty
nie rozumiesz ci¹gle kim
dla mnie byæ
móg³byœ gdy
gdy chcia³ byœ byæ
nie czujê ciê
wyrywasz siê
nie wierzysz ¿e
patrz¹c tobie w oczy chcê
by ten ca³y blask
niepotrzebny nam
nareszcie zgas³
chcê ci powiedzieæ ¿e dosyæ ju¿ mam
zas³on którymi chcesz zakrywaæ sw¹ twarz
chcê tylko poczuæ ¿e wiesz czego chcesz
ca³a reszta niepotrzebna
niepotrzebny ka¿dy dzieñ
niepotrzebne wszystkie noce
niepotrzebne s¹
jeœli ty chocia¿ raz
siebie nie mo¿esz mi daæ
po co mi
z tob¹ sny
czy to ty
tak naprawdê powiedz mi
czy go znasz
nie wiesz sam
ty nie wiesz sam
dosyæ mam
tysiêcy zdañ
tych groŸnych ran
które ³atwo goj¹ siê
zaufa³am ci
ty zaufaj mi
zaufaj mi
mówiê ci ¿e ja dosyæ ju¿ mam
zas³on którymi chcesz zakrywaæ sw¹ twarz
powiedz mi ¿e wiesz czego chcesz
ca³a reszta niepotrzebna
niepotrzebny ka¿dy dzieñ
niepotrzebne wszystkie noce
niepotrzebne s¹
jeœli ty chocia¿ raz
siebie nie mo¿esz mi daæ
niepotrzebny ka¿dy dzieñ
niepotrzebne wszystkie noce
niepotrzebne s¹
jeœli ty chocia¿ raz
siebie nie mo¿esz mi daæA-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.