Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Natalia Kukulska - Ma³a smutna królewna lyrics

  Click to play this song!

Ma³a smutna królewna by Natalia Kukulska


¯y³ przed laty bardzo dobry m¹dry król
By³ bogaty ale w zamku Ÿle siê czu³
Nie mia³ ¿ony wiêc mu serce œciska³ ¿al
By³ strapiony bo córeczkê smutn¹ mia³
Ma³a smutna królewna
Której rozbawiæ nigdy nie móg³ nikt
Ma³a smutna królewna
Której od dawna uœmiech z buzi znik³
Dnia pewnego król przywo³a³ swych lekarzy
I zapyta³ co z córeczk¹ jest
¯e królewna ci¹gle smutek ma na twarzy
I ma oczy zawsze pe³ne ³ez
Ma³a smutna królewna
Która zasmuca swego ojca te¿
Jeden lekarz rzek³ królowi nie jest Ÿle
Trzeba czekaæ a¿ czarodziej zjawi siê
Zwierciade³ka jego œmiesz¹ nawet g³az
I nikt nie ³ka kto w nie spojrzy chocia¿ raz
Ma³a smutna królewna
Której rozbawiæ nigdy nie móg³ nikt
Ma³a smutna królewna
Œmieszne lusterka chcia³a ujrzeæ w mig
Wnet spotka³a siê królewna z czarodziejem
Który lustra z³o¿y³ do jej stóp
Co królewna spojrzy na nie
To siê œmieje
Wiêc ze szczêœcia p³acze stary król
Ma³a piêkna królewna
Ju¿ bierze dzisiaj z królewiczem œlub
Wnet spotka³a siê królewna z czarodziejem
Który lustra z³o¿y³ do jej stóp
Co królewna spojrzy na nie
To siê œmieje
Wiêc ze szczêœcia p³acze stary król
Ma³a piêkna królewna
Jest radoœniejsza od s³onecznych snów
Ma³a piêkna królewna
Ju¿ bierze dzisiaj z królewiczem œlub
Ma³a piêkna królewna
Jest radoœniejsza od s³onecznych snów
Ma³a piêkna królewna
Ju¿ bierze dzisiaj z królewiczem œlub
Ma³a piêkna królewna
Jest radoœniejsza od s³onecznych snów
Ma³a piêkna królewna
Ju¿ bierze dzisiaj z królewiczem œlubA-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.