Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Natalia Kukulska - Nikt nie bêdzie ¯y³ za ciebie lyrics

  Click to play this song!

Nikt nie bêdzie ¯y³ za ciebie by Natalia Kukulska


Prosto w moje oczy patrz
Chyba ju¿ najwy¿szy czas
¯eby to powiedzieæ sam na sam
W g³owie roœnie smutna myœl
Wiem coœ czego nie wiesz Ty
¯yjesz cudzym ¿yciem zamiast swym
Dni tygodnia s¹ bez dat
Nie masz chyba w³asnych spraw
Co siê z Tob¹ dzieje
Nikt nie bêdzie nigdy ¿y³ za ciebie
Rozmawiamy o mnie wci¹¿
Za mn¹ skradasz siê jak w¹¿
Dobre rady masz tylko dla mnie
Ci¹gle jeszcze na wiele ciebie staæ
Czy o tym wiesz
Nikt nie bêdzie ¿y³ za ciebie
Przecie¿ ka¿dy swoj¹ drogê ma
Czas obudziæ siê pora wstaæ
Bo naprawdê nikt
Nikt nie bêdzie nigdy ¿y³ za ciebie
Tylko czekasz na mój b³¹d
Choæby za³amanie r¹k
Chwila nieuwagi i mnie masz
Wszystko co mi pójdzie Ÿle
Niemo¿liwie cieszy Ciê i poprawia humor ka¿da z ³ez
Bez wahania zawsze wiesz
Co najlepsze dla mnie jest
Lepiej spójrz na siebie
Nikt nie bêdzie nigdy ¿y³ za ciebie
Na kanapie le¿y leñ
Uciek³ mu kolejny dzieñ
A najlepiej wszystko wie
Ci¹gle na wiele Jego staæ
On o tym wie
Nikt nie bêdzie ¿y³ za ciebie
Przecie¿ ka¿dy swoja drogê ma
Czas obudziæ siê pora wstaæ
Bo naprawdê nikt
Nikt nie bêdzie ¿y³ za ciebie
Nikt nie bêdzie ¿y³ za ciebie
Przecie¿ ka¿dy swoja drogê ma
Czas obudziæ siê pora wstaæ
Bo naprawdê nikt
Nikt nie bêdzie ¿y³ za ciebieA-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.