Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Music Video

Najtrudniejszy pierwszy krok Lyrics


by Anna Jantar

 

Najtrudniejszy pierwszy krok Song Lyrics

Najtrudniejszy pierwszy krok by Anna Jantar


Chocia¿ to zdarzenie
prze¿yl ka¿dy z nas,
chcê je opowiedzieæ dzisiaj wam:

hej hej hej

maj przystraja³ ziemiê
w kolorowy p³aszcz,
gdy pozna³ siê z pani¹ pan.

Najtrudniejszy pierwszy krok,
zanim innych zrobisz sto.
Najtrudniejszy pierwszy gest,
przy drugim ju¿ ³atwiej jest.

Najtrudniejszy pierwszy krok,
potem szybko mija rok.
Najtrudniejszy pierwszy dzieñ,
sam jutro przekonasz siê.

Szybko mija wiosna,
gaœnie lata ¿ar,
jesieñ po¿egnalne listy œle.

hej hej hej

Gdy siê trzeba rozstaæ,
rzucasz bukiet barw,
lecz nie wiesz, jak ¿egnaæ siê.

Najtrudniejszy pierwszy krok,
zanim innych zrobisz sto.
Najtrudniejszy pierwszy gest,
przy drugim ju¿ ³atwiej jest.

Najtrudniejszy pierwszy krok,
potem szybko mija rok.
Najtrudniejszy pierwszy dzieñ,
sam jutro przekonasz siê.

Gdy samotnej zimy
masz ju¿ ca³kiem doœæ,
czekasz a¿ nadejszie nowy maj.

hej hej hej

Przyjdzie z nim ktoœ inny,
ca³kiem inny ktoœ
i znowu wszystko jest naj...

Najtrudniejszy pierwszy krok,
zanim innych zrobisz sto.
Najtrudniejszy pierwszy gest,
przy drugim ju¿ ³atwiej jest.

Najtrudniejszy pierwszy krok,
potem szybko mija rok.
Najtrudniejszy pierwszy dzieñ,
sam jutro przekonasz siê.A-Z Lyrics Universe

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only. Translation: letra, paroles, liedtexte, songtext, testi, letras, текст песни, 歌词, كلمات الأغاني, गाने के बोल, mga titik ng kanta.