Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Music Video

Moje jedyne marzenie Lyrics


by Anna Jantar

 

Moje jedyne marzenie Song Lyrics

Moje jedyne marzenie by Anna Jantar


Przetañczyæ z Tob¹ chcê ca³¹ noc,
i nie opuszczê Ciê ju¿ na krok,
czeka³am jak we œnie, abyœ ty obj¹³ mnie,
wiêc teraz ju¿ wszystko wiem.

Przetañczyæ z Tob¹ chcê ca³¹ noc,
nich na nas gapi¹ siê no i co,
ju¿ ka¿dy o tym wie, ¿e Ty te¿ kochasz mnie,
wiêc wszystkim na z³oœæ, przetañczmy tê noc,
bo ¿ycie tak krótkie jest.

Ja za tê noc chêtnie oddam,
piêæ najpiêkniejszych lat,
nie liczy dni, kto szczêœcie swe œni,
st¹d taki gest dzisiaj mam.

Przetañczyæ z Tob¹ chcê ca³¹ noc,
wirowaæ jak twój cieñ ca³y rok,
niech inni id¹ spaæ a my tak razem w takt,
wraz z noc¹ t¹ chodŸmy w œwiat.

Przetañczyæ z Tob¹ chcê ca³¹ noc,
i nie opuszczê Ciê ju¿ na krok,
czeka³am jak we œnie, abyœ ty obj¹³ mnie,
wiêc teraz ju¿ wszystko wiem.

Przetañczyæ z Tob¹ chcê ca³¹ noc,
i nie opuszczê Ciê ju¿ na krok,
czeka³am jak we œnie, abyœ ty obj¹³ mnie,
wiêc tak jak chce los, przetañczmy tê noc,
bo ¿ycie tak krótkie jest.A-Z Lyrics Universe

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only. Translation: letra, paroles, liedtexte, songtext, testi, letras, текст песни, 歌词, كلمات الأغاني, गाने के बोल, mga titik ng kanta.