Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Nic nie mo¿e wiecznie trwaæ Lyrics


by Anna Jantar

 

Nic nie mo¿e wiecznie trwaæ Song Lyrics

Nic nie mo¿e wiecznie trwaæ by Anna Jantar


Znajomy adres te same schody
I nag³y przestrach u drzwi
A mo¿e to wszystko siê œni
Zwyczajne kwiaty na parapecie
Po k¹tach te¿ zwyk³y kurz
A jeœli to przepad³o ju¿.

Lêk g³uchy lêk
Na dnie skryty gdzieœ.

Wtedy dziwisz siê
¯e tak kocham nieprzytomnie
Jakby zaraz œwiat mia³ siê skoñczyæ
Kiedy pytasz mnie
Czemu rzucam siê jak w ogieñ
Wprost w ramiona twe myœlê sobie.

Nic nie mo¿e przecie¿ wiecznie trwaæ
Co zes³a³ los trzeba bêdzie straciæ
Nic nie mo¿e przecie¿ wiecznie trwaæ
Za mi³oœæ te¿ przyjdzie kiedyœ nam zap³aciæ.

I tylko cisza i nasze rêce
I myœl kol¹ca jak cierñ
A jeœli tak naprawdê jest.

Wtedy dziwisz siê
¯e tak kocham nieprzytomnie
Jakby zaraz œwiat mia³ siê skoñczyæ
Kiedy pytasz mnie
Czemu rzucam siê jak w ogieñ
Wprost w ramiona twe myœlê sobie.

Nic nie mo¿e przecie¿ wiecznie trwaæ
Co zes³a³ los trzeba bêdzie straciæ
Nic nie mo¿e przecie¿ wiecznie trwaæ
Za mi³oœæ te¿ przyjdzie kiedyœ nam zap³aciæ.


A-Z Lyrics Universe

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only. Translation: letra, paroles, liedtexte, songtext, testi, letras, текст песни, 歌词, كلمات الأغاني, गाने के बोल, mga titik ng kanta.