Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #That Green Jesus lyrics - Mr. Natural

  Click to play this song!

That Green Jesus Song Lyrics


That Green Jesus
That Green Jesus
That Green Jesus
That Green Jesus
That Green Jesus
That Green Jesus
That Green Jesus
That Green Jesus
You got to be insane.
That Green Jesus
You got to be insane.
That Green Jesus
You got to be insane.
That Green Jesus
You got to be insane.
That Green Jesus
You got to be insane.
You got to be insane.
You got to be insane.
If you think this is a nation
You got to be insane.
You got to be insane.
You got to be insane.
If you think this is a nation
You got to be insane.
That Green Jesus
You got to be insane.
That Green Jesus
You got to be insane.
That Green Jesus
You got to be insane.
That Green Jesus
You got to be insane.
You got to be insane.
You got to be insane.
If you think this is a nation
You got to be insane.
You got to be insane.
You got to be insane.
If you think this is a nation
You got to be insane.
You got to be insane.
You got to be insane.
If you think this is a nation
You got to be insane.
You got to be insane.
You got to be insane.
If you think this is a nation
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah!
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah whatdya want!
Hey yeah whatdya want!
(You maybe doing this, you maybe doing that
A little bit of this! A little bit of that!)