Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Music Video


Poison


Prodigy Lyrics

 

Poison Lyrics

Poison Song Lyrics


(Yeah) [x16]
(Yeah)

(Yeah) [x17]
[x3] Boom
(Yeah
Yeah
Yeah)
Ah
(Yeah) [x3]
(Yeah)
Boom
(Yeah)
I got the poison [x2]
(Yeah) [x2]

[x3] Boom

Ah [x3]
Boom
I got the poison [x2]

(Yeah)
[x4] Boom
(Yeah
Yeah
Yeah)
Ah
(Yeah) [x4]

[x3] I got the poison
I got the remedy
I got the pulsating rhythmical remedy [x3]
I got the poison
I got the remedy
I got the breakout, the breakout

(Yeah)
[x4] Boom

Ah [x4]
The breakout

[x4] I got the poison
I got the remedy
I got the pulsating rhythmical remedy [x4]
(Yeah)

I got the poison [x2]
[x8] Boom

Ah [x8]

[x7] I got the poison
I got the remedy
I got the pulsating rhythmical remedy [x7]
I got the poison
I got the remedy
I got the poison [x3]
[x4] Boom

Ah [x4]
(Yeah)
[x4] Boom

Ah [x4]
(Yeah)

(Yeah) [x2]