» »

Urszula Lyrics

Urszula List of LyricsAlbum: Udar (2001) Lyrics
TOP
[Buy "Udar" CD]
 1. Bridget jones
 2. Dziêki
 3. Klub samotnych serc
 4. Piesek twist
 5. Progress
 6. Taka jak ty
 7. Tenerife
 8. Udar
 9. Zaratustra
Album: Supernova (1998) Lyrics
TOP
[Buy "Supernova" CD]
 1. Anio³ wie
 2. Co siê z tob¹ dzieje?
 3. Depresja
 4. Dnie-ye!
 5. O nim
 6. Obawa
 7. Rysa na szkle
 8. Supernova
 9. Szko³³a
 10. S³odki na³óg
 11. Wiêcej ni¿ nic
 12. ¯egnaj wiêc
Album: Akustycznie (1996) Lyrics
TOP
[Buy "Akustycznie" CD]
 1. Coraz mniej
 2. Czy to mi³oœæ to co czujê
 3. Dmuchawce, latawce, wiatr
 4. Konik na biegunach
 5. Kto zamiast mnie
 6. Malinowy król
 7. Michelle ma belle
 8. Na sen
 9. Noc nie przysz³a pod mój dach
 10. Oh well
 11. Rysa na szkle
 12. Wielki odlot
 13. Wild thing
 14. Woodstock '94
 15. Za twoje zdrowie ma³a
 16. Œwi¹teczny taniec
Album: Bia³A Droga (1996) Lyrics
TOP
[Buy "Bia³A Droga" CD]
 1. Bia³a droga
 2. Euforia
 3. Ja p³aczê
 4. Konik na biegunach
 5. Lewiatan
 6. Millenium
 7. Mój blues
 8. Na sen
 9. Niebo dla ciebie
 10. Ten tato
 11. What is and what should never be
 12. Woodstock `94
Album: Other Songs Lyrics
TOP
[Buy "Other Songs" CD]
Comments