Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #Recommended site
A-Z Lyrics Universe
Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.

Dnie-ye! Lyrics by Urszula

 

Dnie-ye! by Urszula


Nie potrzebna by³a nam kolejna k³ótnia dziœ
Pomyœla³am, gdy trzasnê³y drzwi
Co siê dzieje z nami, nie chcia³am ciebie zraniæ
Po co nam ten ca³y krzyk, pamiêtam

Zakochana w tobie nieprzytomnie by³am te¿
Niemo¿liwie senna letnia noc
Wtedy by³eœ blisko, ksiê¿yc i gwiazdy nisko
Chcia³eœ rêk¹ dotkn¹æ je

Powiedz, ¿e mnie kochasz
Albo lepiej poka¿
Niech zazdrosny bêdzie
Ca³y wielki œwiat
Nie walcz ze mn¹ mi³y
Kochaj z ca³ej si³y
Zatañcz znów na ³¹ce
I niech dzieje siê co chce

Powiedz, ¿e mnie kochasz
Albo lepiej poka¿
Niech zazdrosny bêdzie
Ca³y wielki œwiat
Tracê ju¿ nadziejê
Co mia³o byæ a nie jest
Ja na ciebie czekam
A za oknem brzask
Dnie-ye, Dnie-ye, Dnie-ye, Dnie-ye

Ju¿ tak wielu prostych dróg nie próbujemy nawet ju¿
Wolimy krête œcie¿ki by gnêbiæ je
Zmieñmy to wiêc kochanie, ju¿ nie gniewaj siê na mnie
Jesteœ wszystkim, czego dziœ chcê

Powiedz, ¿e mnie kochasz
Albo lepiej poka¿
Niech zazdrosny bêdzie
Ca³y wielki œwiat
Tracê ju¿ nadziejê
Co mia³o byæ a nie jest
Ja na ciebie czekam
Czemu nie ma ciê

Powiedz, ¿e mnie kochasz
Albo lepiej poka¿
Niech zazdrosny bêdzie
Ca³y wielki œwiat
Tracê ju¿ nadziejê
Co mia³o byæ ale nie jest
Ja na ciebie czekam
A za oknem brzask
Dnie-ye, Dnie-ye, Dnie-ye, Dnie-ye