Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Music Video

Langit Ug Yuta Lyrics


by Wet Slipperz

 

Song Facts:

  • Genre: OPM (Original Pilipino Music)
  • Lyricist: Wet Slipperz
  • Composers: Wet Slipperz
  • Language: Cebuano

Annotations and Meaning of the Song:

The song's lyrics by Wet Slipperz tell a story of joy, love, and waiting for a beloved. The singer celebrates the happiness brought by their partner's beauty and presence, contrasting their previously discontented life with their current contentment.
Kalipay kong sugaton ang adlaw karon
Tungod sa kahayag nga gidala
sa imong kaanyag
The narrator expresses happiness as they face the day, illuminated by the beauty of their loved one. This light symbolizes hope and joy.
Nakit.an ko na ang kalipay uban kanimo
akong Inday
kinabuhi sauna
lahi ra karon ako kuntento na
Having found happiness with "Inday" (a term of endearment), the narrator contrasts their past life with their present state of contentment.
Ako nag paabot sa imong pagbalik
nga gituman mo ug kalit
Kasadya sa kada oras
nga di mahimong ilisan pa
The narrator waits eagerly for their partner's return, which comes unexpectedly. Every moment of their reunion is filled with unmatched joy.
Sampitun ko ang langit
wagtangon na ang kangitngit
Uban sa imong anino
nga gi gunitan sa imong luyo
The singer calls out to heaven to banish the darkness, holding onto the shadow of their partner. This imagery suggests reliance and unity.
Ibabaw sa akong kinabuhi
ikaw ra ang naghari
Dungan sa akong mga damgo
nga ako pang gi pang-sag-o
The partner reigns over the narrator's life and dreams. This indicates the significant influence of their loved one on their thoughts and aspirations.
Kinahanglan pa bang paabotin mga tuig
kaya pang antuson
Mahimo bang makalimtan nag inusara
sa atong kagahapon
The singer wonders if they must endure years of waiting and if it's possible to forget the loneliness of their past.
Ako nag paabot sa imong pagbalik
nga gituman mo ug kalit
Kasadya sa kada oras
nga di mahimong ilisan pa
Repeating the earlier sentiment, the narrator highlights the joy and irreplaceable moments brought by their partner's return.
Sampitun ko ang langit
wagtangon na ang kangitngit
Uban sa imong anino
nga gi gunitan sa imong luyo
Again, the singer calls for the elimination of darkness, holding onto their partner's shadow as a source of strength and comfort.
Tigbabaw sa akong kinabuhi
ikaw ra ang naglahi
Dungan sa akong mga damgo
nga ako pang gi pang-sag-o
The loved one stands out in the singer's life, profoundly impacting their dreams and reality.
Langit ug Yuta nagkahiusa
Oh Langit ug Yuta, langit ug yuta
Nagkahiusa luyo sa gibati tang duha
"Heaven and Earth unite" signifies the perfect harmony and unity of their emotions and existence.
Oh Langit ug Yuta, langit ug yuta
Nagkahiusa luyo sa gibati tang duha
Repeating the sentiment, the narrator emphasizes the profound connection and unity between them and their partner. The song explores themes of love, waiting, and the transformative power of a significant other. Through heartfelt lyrics, Wet Slipperz conveys a deep sense of joy, hope, and unity with their partner, showcasing the emotional depth and relatability of their music.

Langit Ug Yuta Song Lyrics

Langit Ug Yuta by Wet Slipperz


Kalipay kong sugaton ang adlaw karon
Tungod sa kahayag nga gidala
sa imong kaanyag
Nakit.an ko na ang kalipay uban kanimo
akong Inday
kinabuhi sauna
lahi ra karon ako kuntento na


Ako nag paabot sa imong pagbalik
nga gituman mo ug kalit
Kasadya sa kada oras
nga di mahimong ilisan pa
Sampitun ko ang langit
wagtangon na ang kangitngit
Uban sa imong anino
nga gi gunitan sa imong luyo
Ibabaw sa akong kinabuhi
ikaw ra ang naghari
Dungan sa akong mga damgo
nga ako pang gi pang-sag-o

Kinahanglan pa bang paabotin mga tuig
kaya pang antuson
Mahimo bang makalimtan nag inusara
sa atong kagahapon

Ako nag paabot sa imong pagbalik
nga gituman mo ug kalit
Kasadya sa kada oras
nga di mahimong ilisan pa
Sampitun ko ang langit
wagtangon na ang kangitngit
Uban sa imong anino
nga gi gunitan sa imong luyo
Tigbabaw sa akong kinabuhi
ikaw ra ang naglahi
Dungan sa akong mga damgo
nga ako pang gi pang-sag-o

Langit ug Yuta nagkahiusa

Oh Langit ug Yuta,langit ug yuta
Nagkahiusa luyo sa gibati tang duha

Oh Langit ug Yuta,langit ug yuta
Nagkahiusa luyo sa gibati tang duha


A-Z Lyrics Universe

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only. Translation: letra, paroles, liedtexte, songtext, testi, letras, текст песни, 歌词, كلمات الأغاني, गाने के बोल, mga titik ng kanta.