» » »

Iv liceum ogólnokszta³c¹ce Lyrics

Iv liceum ogólnokszta³c¹ce by T.Love  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Iv liceum ogólnokszta³c¹ce Dzieñ dobry maleñka, jak ci na imiê
Zgubi³aœ siê w tym t³umie
Wyci¹gam do ciebie moj¹ d³oñ
OdpowiedŸ na wszystko siê znajdzie

Labirynt wœród tylu korytarzy
Oszuka³by Tezeusza
Lecz my mo¿emy to zrobiæ gdzie indziej
Nie ³ami¹c zasad savoir-vivre

IV liceum ogólnokszta³c¹ce
Wszystko mo¿esz tu znaleœæ
IV liceum ogólnokszta³c¹ce
Granatowy sen...
Granatowy sen...

Wiec chodŸ maleñka, znam twoje imiê
Miñmy tabuny pêdzacych w biegu
Czy widzisz playboyów jedz¹cych kredê
Czy widzisz dziewice czekaj¹ce na sygna³

Czy czujesz historiê pachn¹c¹ prochem
Tej starej armaty bum bum
Czy czujesz historiê pachn¹c¹ prochem
Tej starej armaty

IV liceum ogólnokszta³c¹ce
Wszystko mo¿esz tu znaleœæ
IV liceum ogólnokszta³c¹ce
Granatowy sen...
Granatowy sen...CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments