» » »

Jak ¯¹d³o Lyrics

Jak ¯¹d³o by T.Love  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Jak ¯¹d³o Mi³oœæ jak towar, czy chcesz popróbowaæ go
Parali¿uje mózg, weŸ go do ust
Mi³oœæ jak chemia, totalitarna œciema
Za³atwia ciê cukierkiem zapomnienia
Mi³oœæ to ksi¹¿ki i pozy i niewydane wiersze
Iluzje w listopadzie, polski deszcz
Mi³oœæ jak towar, to samo od nowa
Parali¿uje mózg, weŸ go do ust

Uuuuuu Uuuuuu
K³ujesz jak ¿¹d³o, jak ¿¹d³o, jak ¿¹d³o
Uuuuuu Uuuuuu
Jesteœ jak ¿¹d³o, jak ¿¹d³o, jak ¿¹d³o

Mi³oœæ to wirus, nieokie³znany puls
Zniewala czas i oszukuje ból
Dlatego musiny uciec st¹d
Musimy uciec st¹d
Musimy uciec st¹d
Musimy uciec st¹d

Uuuuuu Uuuuuu
K³ujesz jak ¿¹d³o, jak ¿¹d³o, jak ¿¹d³o
Uuuuuu Uuuuuu
Jesteœ jak ¿¹d³o, jak ¿¹d³o, jak ¿¹d³oCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments