» » »

I love you Lyrics

I love you by T.Love  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


I love you Olewam rz¹d, mandaty drogowe
dlierów, maklerów, warty honorowe
I jeszcze w¹sacza olewam na zdrowie
Prymasa w lampasach, komuchy nie lubiê
Tylko na tobie naprawdê mi zale¿y
Tylko Ciebie naprawdê potrzebujê
I kiedy znikasz, kiedy Ciebie nie ma
W powietrzy czujê, czegoœ mi brakuje

Ludzie mówi¹, ¿e jestem pijakiem
Chodnikowym, równym ch³opakiem
Ludzie mówi¹, ¿e nie trzymam tonacji
Nie æwiczê gam nowej demokracji
Ale ja mam w sobie mordercê
wojownika, chcê zjeœæ Twoje serce
Chcê mieæ w Tobie przyjaciela
Poczuæ coœ, poczuæ coœ, coœ Ci daæ

Chcê Ci powiedzieæ
I love you I love you I love you
Nie jestem m¹dry
I love you I love you I love you
Nie jestem dobry
I love you I love you I love you
Chcê Ci powiedzieæ
I love you I love you I love you

Pozytywnego coœ, pozytywnego
Tak bardzo chcia³bym daæ dziœ Tobie
Pozytywnego coœ, pozytywnego
To nie jest ³atwe to nie jest modne
Ale ja nie lubiê lataæ nisko
Uwierz mi, uwierz mi, chcê byæ blisko
Telepatycznie, telefonicznie
Wiem o czym myœlisz, wiem czego chcesz

Olewam z³¹czonych w organizacjach
Szprycerów olewam na kolejowych stacjach
I tych co robi¹ po uszy w biznesie
W skorpionach bia³ych olewam kolesi
I kiedy znikasz, kiedy Ciebie nie ma
W powietrzy czujê, czegoœ mi brakuje

Chcê Ci powiedzieæ
I love you I love you I love you
Nie jestem m¹dry
I love you I love you I love you
Nie jestem dobry
I love you I love you I love you
Chcê Ci powiedzieæ
I love you I love you I love youCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments

comments powered by Disqus