» »

Runrig Lyrics

Runrig List of LyricsAlbum: Cutter And The Clan (1986) Lyrics
TOP
[Buy "Cutter And The Clan" CD]
Album: Other Songs Lyrics
TOP
[Buy "Other Songs" CD]
 1. May Morning
 2. Abhainn an T Sluaigh
 3. Alba
 4. Always the Winner
 5. An Cuibhle Mor
 6. An Ubhal As Airde
 7. Big Sky
 8. City of Lights
 9. Edge of the World
 10. Eirinn
 11. Every River
 12. Flower of the West
 13. Headlights
 14. Healer in Your Heart
 15. Hearthammer
 16. Ill Keep Coming Home
 17. News from Heaven
 18. Only the Brave
 19. Our Earth Was Once Green
 20. Pog Aon Oidhche Earraich
 21. Precious Years
 22. Pride of the Summer
 23. Rocket to the Moon
 24. Siol Ghoraidh
 25. Smalltown
 26. Tear Down These Walls
 27. Thairs Air a Ghleann
 28. That Final Mile
 29. The Cutter
 30. The Only Rose
 31. This Beautiful Pain
 32. Tir a Mhurain
 33. Transl of Siol Ghoraidh
 34. Transl of Tir a Mhurain
 35. Transl the Big Wheel
 36. Transl the Crowed River
 37. Worker for the Wind
 38. World Appeal
 39. Book of golden stories
 40. Cho buidhe's a bha i riamh
 41. Dream fields
 42. Loch lomand-live
 43. Na H-Uain As T-Earrach
 44. Faileas Air An Àirigh
 45. Tillidh Mi
 46. Gabriel's Sword
 47. Empty Glens
 48. Àrd
 49. An Toll Dubh
 50. Wonderful
 51. An Sabhal Aig Nèill
 52. From The North
 53. Chì Mi 'n Geamhradh
 54. Gamhna Gealla
 55. A Dh'Innse Na Fìrinn
 56. Èirinn
 57. The Stamping Ground
 58. Dance Called America
 59. Sìol Ghoraidh
 60. Cho Buidhe Is A Bha I Riamh
 61. Dè Nì Mi / Puirt
 62. Meadhan Oidhche Air An Acairseid
 63. Òran
 64. Air An Tràigh
 65. Òran Ailein / Leaving Strathconon
 66. Foghar Nan Eilean '78
 67. Canada
 68. Amazing Things
 69. Loch Lomond
 70. An Ataireachd Àrd
 71. This Day
 72. Day Of Days
 73. A Rèiteach
 74. Proterra
 75. All The Miles
 76. 'S Tu Mo Leannan / Nightfall On Marsco
 77. Big Songs Of Hope And Cheer
 78. An Ubhal As Àirde
 79. 'Ic Iain 'Ic Sheumais
 80. An Ròs
 81. An Cuibhle Mòr
 82. Skye
 83. An T-Iasgair
 84. Fuaim A' Bhlàir
 85. Tìr A' Mhurain
 86. Rhythm Of My Heart
 87. Sona
 88. The Ship
 89. Cnoc Na Fèille
 90. Pòg Aon Oidhche Earraich
 91. And The Accordions Played
 92. Dà Mhìle Bliadhna
 93. Màiri
 94. Cùm Ur N-Aire
 95. Sràidean Na Roinn-Eòrpa
 96. Fichead Bliadhna / Na Luing Air Seòladh
 97. In Search Of Angels
 98. Cearcall A' Chuain
 99. Rìbhinn Ò
 100. The Greatest Flame
 101. The Old Boys
 102. Ò Cho Meallt
 103. Chì Mi 'n Tìr
 104. An Dealachadh
 105. Thairis Air A' Ghleann
 106. Air A' Chuan
 107. Abhainn An T-Sluaigh
 108. An Cuibhle Mor (The Big Wheel)
 109. Heart Hammer
Comments