» » »

Air A' Chuan Lyrics

Air A' Chuan by Runrig  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Air A' Chuan Tha am ball air fhuasgladh
Is tha sinn a' gluasad
Air a' chuan, air a' chuan
Tha sinn a' seòladh
Tro thonnan uaine
Air a' chuan, air a' chuan

Air cùrsa deònach
Tha sinn a' seòladh
Air a' chuan, air a' chuan
Fad bho thìr
Is an talamh àghmhor
Air a' chuan, air a' chuan

Is mi a' sealltainn man cuairt
Is mi cho fada bhuat
Càil ach muir, tonnan is cuan
Ò mo rùn
Tha a' ghaoth a' sèideadh
Nan tonnan fiadhaich
Air a' chuan, air a' chuan
Tro thonnan fiadhaich
Is droch shìde
Air a' chuan, air a' chuan

Cho domhainn an cuan
Cho luachmhor an uair
Nach mair fada buan
Ò mo rùn

Sinn a' treabhadh
Tron an oidhche
Air a' chuan, air a' chuan
Siubhal sàbhailteachd
Is madainn shunndach
Air a' chuan, air a' chuan

Thig crìoch air an t-saoghal
Is thig crìoch air daoin'
Ach mairidh ceòl is mairidh gaol
Ò mo rùnCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments