» » »

Innocent - a requiem for refugees Lyrics

Innocent - a requiem for refugees by Ofra Haza  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Innocent - a requiem for refugees HASHAMAYIM MEVAKIM SADOT
UNDUDE ADAM BEMILHAMOT
GA'AGUYIM NIKRAYIM
ME'EYNE HAYLADIM HANIMLATIM
VE'EYIN AV VA'EYIM VE'RACHAMIM

YAH AHYAH, YAH AHYAH
ASHAR AHYAH, ASHAR AHYAH
YAH AHYAH, YAH AHYAH
ASHAR AHYAH, ASHAR AHYAH

YA FADAYTAK YA FADAYT
ANA MIN ASHKI ALEIK
LA LILI LEIL WALA NAHAR
YA FADAYTAK YA FADAYT
ANA MIN ASHKI ALEIK
LA LILI LEIL WALA NAHAR
YA FADAYTAK YA FADAYT
ANA MIN ASHKI ALEIK
LA LILI LEIL WALA NAHAR

YAH AHYAH, YAH AHYAH
ASHAR AHYAH, ASHAR AHYAH
YAH AHYAH, YAH AHYAH
ASHAR AHYAH, ASHAR AHYAH

Why? Why? Why?
Why, why, crazy mind?
Why?CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments