» » »

Marchewkowe Pole Lyrics

Marchewkowe Pole by Lady Pank  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Marchewkowe Pole Marchewkowe pole roœnie wokó³ mnie
W marchewkowym polu jak warzywo tkwiê
G³ow¹ na dó³ zakopany niczym struœ
Chcesz mnie spotkaæ - g³owê obok w ziemiê wpuœæ

Wszystko siê mo¿e zdarzyæ
Wszystko siê mo¿e zdarzyæ

Marchewkowe o ogrodzie miewam sny
W marchewkowym stanie jest najlepiej mi
Rosnê sobie - do³em g³owa, gór¹ naæ
- Kto mi powie: co siê jeszcze mo¿e staæ ?

Wszystko siê mo¿e zdarzyæ
Wszystko siê mo¿e zdarzyæ
Wszystko siê mo¿e zdarzyæ
Wszystko siê mo¿e zdarzyæCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments