Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Kryzysowa Narzeczona - Lady Pank

 

Kryzysowa Narzeczona by Lady Pank


Mog³aœ moj¹ byæ
Kryzysow¹ narzeczon¹
Razem ze mn¹ piæ
To, co nam tu nawa¿ono
Mog³aœ moj¹ byæ
Przy zg³uszonym odbiorniku
A¿ po blady œwit
S³uchaæ nowin i uderzaæ w gaz
Nie jeden raz
Nie jeden raz
Nie jeden raz
Mog³aœ byæ ju¿ na dnie
A nie by³aœ
Nigdy nie dowiesz siê
Co straci³aœ
Mog³aœ moj¹ byæ
Kryzysow¹ narzeczon¹
Pomalutku ¿yæ
Tak jak nam tu naznaczono
Mog³aœ moj¹ byæ
Jakoœ ze mn¹ przebiedowaæ
Zamiast ¿yczyæ mi
Na pocztówce nie wiadomo sk¹d
Weso³ych œwi¹t
Weso³ych œwi¹t
Weso³ych œwi¹t
Mog³aœ byæ ju¿ na dnie...