» » »

Leis An Lurgainn (Boat Song) Lyrics

Leis An Lurgainn (Boat Song) by Family Guy  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Leis An Lurgainn (Boat Song) Leis an Lurgainn o hi
Beul an anamoich o hi

An Cuan Eirinn o hi

Leis an Lurgainn o hi
Beul an anamoich o hi

Seachad Ile o hi
Las sinn coinnlean o hi

Leis an Lurgainn o hi
Beul an anamoich o hi

Seachad Aros o hi

Leis an Lurgainn o hi
Beul an anamoich o hi

Leis an Lurgainn o hi
Beul an anamoich o hiCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments