» »

Anita Lipnicka Lyrics

Anita Lipnicka List of LyricsAlbum: Nieprzyzwoite Piosenki (2003) Lyrics
TOP
[Buy "Nieprzyzwoite Piosenki" CD]
Album: Moje Oczy S¹ Zielone (2000) Lyrics
TOP
[Buy "Moje Oczy S¹ Zielone" CD]
Album: Wiersze NiezaœPiewane (2000) Lyrics
TOP
[Buy "Wiersze NiezaœPiewane" CD]
 1. A ja pytam
 2. A jeœli nie wrócisz dziœ
 3. Amen
 4. Dla e
 5. Do nieznajomego
 6. Dok¹d
 7. Grudzieñ w warszawie
 8. Kim jesteœ
 9. Kobieta w pe³ni
 10. Kto wie
 11. Londyn warszawa
 12. Po cichu
 13. Spacer noc¹
 14. Tylko gdzie w tym wszystkim my
 15. Zasypiam
Album: To Co Naprawdê (1998) Lyrics
TOP
[Buy "To Co Naprawdê" CD]
Album: Wszystko Siê Mo¿E Zdarzyæ (1996) Lyrics
TOP
[Buy "Wszystko Siê Mo¿E Zdarzyæ" CD]
Album: Other Songs Lyrics
TOP
[Buy "Other Songs" CD]
Comments