Anita Lipnicka Lyrics

Anita Lipnicka Song Lyrics

  Browse by artist name Search Browse by soundtrack
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Movie, cartoon TV, musical lyrics

Anita Lipnicka
Browse lyrics by album:
CD Album  Nieprzyzwoite Piosenki (2003)
CD Album  Moje Oczy S¹ Zielone (2000)
CD Album  Wiersze NiezaœPiewane (2000)
CD Album  To Co Naprawdê (1998)
CD Album  Wszystko Siê Mo¿E Zdarzyæ (1996)
CD Album  Other Songs B - Z
Album: Nieprzyzwoite Piosenki (2003) Lyrics
cd Buy "Nieprzyzwoite Piosenki" CD
 1. Beggar's song
 2. Bones of love
 3. Cruel magic
 4. Cry
 5. Everything flows
 6. Heaven knows why
 7. Knock knock
 8. Learning (how to love)
 9. Nobody else
 10. Rose
 11. Strange bird
 12. Sweet jesus
 13. Then & now
 14. Way back to love
Album: Moje Oczy S¹ Zielone (2000) Lyrics
cd Buy "Moje Oczy S¹ Zielone" CD
 1. Ballada dla Œpi¹cej królewny
 2. Calma
 3. Ca³a prawda o mnie
 4. Jestem powietrzem
 5. Moje oczy s¹ zielone
 6. Nawet jeœli
 7. Niewa¿ne dziœ co bêdzie jutro
 8. Ostatni list
 9. Pokochaj siebie
 10. Porcelana
 11. Sens w tym ¯e wszystko przemija
 12. Wracam
Album: Wiersze NiezaœPiewane (2000) Lyrics
cd Buy "Wiersze NiezaœPiewane" CD
 1. A ja pytam
 2. A jeœli nie wrócisz dziœ
 3. Amen
 4. Dla e
 5. Do nieznajomego
 6. Dok¹d
 7. Grudzieñ w warszawie
 8. Kim jesteœ
 9. Kobieta w pe³ni
 10. Kto wie
 11. Londyn warszawa
 12. Po cichu
 13. Spacer noc¹
 14. Tylko gdzie w tym wszystkim my
 15. Zasypiam
Album: To Co Naprawdê (1998) Lyrics
cd Buy "To Co Naprawdê" CD
 1. Aqua blue
 2. Daleko od domu
 3. Dwie
 4. Gin z tonikiem
 5. Historia jednej mi³oœci
 6. Historia jednej mi³oœci (wersja nocna)
 7. O niczym
 8. Piosenka s³odko-gorzka
 9. Teraz
 10. To co naprawdê
 11. Wszystko bêdzie dobrze
 12. Zimy czas
Album: Wszystko Siê Mo¿E Zdarzyæ (1996) Lyrics
cd Buy "Wszystko Siê Mo¿E Zdarzyæ" CD
 1. A kiedy têskniê
 2. Cats
 3. Daydreaming
 4. Diabe³ i bóg
 5. I tylko noce
 6. Lonely lover
 7. Moja ostatnia rozmowa z królem
 8. Mosty
 9. Piêkna i rycerz
 10. Rzeko
 11. Rzuci³am kamieñ
 12. Trzy lata póŸniej
 13. Winter song
 14. Wszystko siê mo¿e zdarzyæ
Album: Other Songs B - Z Lyrics
cd Buy "Other Songs B - Z" CD
 1. Ballada Dla Å?pia?cej Królewny
 2. Belle
 3. Moje Oczy Sa? Zielone
 4. Pia?kna I Rycerz
 5. Piosenka ksiê¿ycowa
 6. The gardeners
 7. Wszystko Ba?dzie Dobrze
 8. Zabij mnie
 9. Zanim zrozumiesz


Related:
sheet music Buy Anita Lipnicka Sheet Music
cd Buy Anita Lipnicka CDs
guitar tabs Anita Lipnicka Tabs
Music sites:


Browse track listing to find lyrics to any song. Support you favourite artists by buying sheet music, new CD albums. Song words/lyrics are property & copyright of their owners & provided for educational purposes for free.
DMCA Policy | Add/correct lyrics  |  Request lyrics  |  Links  |  Privacy | Contact us    © STLyrics.com 2002 -