» » »

Moja ostatnia rozmowa z królem Lyrics

Moja ostatnia rozmowa z królem by Anita Lipnicka  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Moja ostatnia rozmowa z królem Ostatni raz
widzisz mnie
na kolanach
u Twych stop

Ostatni raz
proszê Ciê
pomyœl jeszcze
o nas

Niedobrze jest, niedobrze jest
to wszystko niepokoi mnie
S³owa trac¹
swoj¹ moc
piêœci wiêcej
maj¹ jej

W piek³o zmienia siê
nasz dom
A ja nie chcê, nie chcê!
w piekle budziæ siê

Kobiece serce silne jest
nie wszystko jednak mo¿e znieœæ
o nie!

Wczoraj znów nie mog³am spaæ
i myœla³am ca³¹ noc
jak to bêdzie za sto lat
czy zostanie po nas coœ

Ostatni raz
proszê Ciê
pomyœl jeszcze

Ostatni raz
proszê Ciê
pomyœl jeszcze

Wys³uchaj mnie, wys³uchaj mnie
albo serce w kamieñ zmieñ...
Albo serce w kamieñ zmieñ...CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments