Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Rama Ramashia - It's Over lyrics

  Click to play this song!

It's Over by Rama Ramashia


Interlude
Ndi kho dzhena tsh*taratani ndo tamba nga pullover
Nwana a tshi mmbona a ri cassanova
Zwino yo tshaya yes it's over
Chorus
Babe it's over
Ndo vha Ndi tshi mufuna
Ndo vha Ndi tshi mufuna
You were the one and only
I care about and now it's over
You've hurt my heart
Just lemme live my life
Verse one
(Rama Ramashia)
Now it's over you're my ex
You're my super model
You're frickin' outta fashion old model
You were the one I used to think
About day and night
Ndo tuvha no mu caller in the middle of the night
Asi Ho ene nne ndi kho' feeler so dizzy
Ndo tuvha no mu ita uri a tshimbile so lazy
Mbilu yanga I tshi bitha I kho' bitha so crazy
Why toya delazy
Futhi ndi si na ene ndi nga ndo tsima mavhone
Azwi easy uri ndi vhone what's comin' nex'
Verse two (ipfzo boy)
Yeah ey yo
Muzika kha mahufa
Do topfa na sub-hoofer
Nwana was tshi bummba
Ndo mu wana river side
Nga' ningei ha vho bamba
Now it's over
Nda m'rwela hei namba
Nda tshi mufuna
Nwana wau naka
Asina na vhuyada
A tshi nwa na bonaqua
Ndi tshi mufara na nga zwanda
Vhathu vhanzhi vha tshi dzulela uri amba
Vhanwe vha tshi tama
Vho adi na Vho wonder
Zwino o nnditsha u pfana na Vho nzama
Uri uya vhafuna
U fana na zahara
Musi ndi zwifha zwia Mbilu I ya vha vha
Now it's over zwia mmbavha
Chorus (thina)
Babe it's over
Ndo vha Ndi tshi mufuna
Ndo vha Ndi tshi mufuna
You were the one and only
I care about and now it's over
You've hurt my heart
Just lemme live my life
Verse three (wonder )
It's over ini Nwana kha nne
You were meant to be
Mara zwino no m'bva
Ngazwo ndi tshi vhori zwi ngasi ite
Uri rivhe vha vhili
So ndi kho' Di sola
Uri muthu a nonga ini ndo mu wanela in ?
Zwino ndo no dzi goda thundu
Hoto sala uri ndi dzi ise kha vha bisi
Ndono neta nga ndila ine na tshila ngayo
Nga zwo ni sa funi ndi tshi ni itela mulayo
Nda mugaya mbilu yanga a n'gaya m'rado
Habe azwi ambi uri tsha vha Nwana tsha ma ma m'kando
So ndi kho'ri it's over even though in tshiri ani mpfuni Mara nne ndi kho'
Bva wonder kid ha tsha toda
Verse four (adivhaho)
Yo
Ndo vha ndi tshi mufuna mara zwoitea
Thi divhi ndi mini zwoto tea
Ndo zwi vhona badi ene ha funei
Ndo zama zwothe na founu ha tsha risponda
Ndo bva kha ene ndo no vhona zwa phanda
O vha a tshi zwifha o vha a tshi cheater
Thi tsha funa u vha nae ndi heater
Hook (thina)
Baby it's over
Oh yes it's oveeerrr yeah yeah yeah
Chorus
Babe it's over
Ndo vha Ndi tshi mufuna
Ndo vha Ndi tshi mufuna
You were the one and only
I care about and now it's over
You've hurt my heart
Just lemme live my life
And now it's over
Don't wanna go back
But it's over
It's over
It's over
It's oooveeerrr haaah haahi
lessA-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.