Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Padre Della Luce Lyrics


by Pope John Paul II

 

Padre Della Luce Song Lyrics

Padre Della Luce by Pope John Paul II


‡ Everybody who does wrong hates the light and avoids it, for fear his actions should be exposed; but a man who lives by the truth comes out into the light so that it may be plainly seen that what he does is done in God. ‡
Giovanni 3,20-21 Copenaghen, 6 giugno 1989
Vsià sviatya pomianùvse, pàki i pàki mìron
Gòspodu pomòlimsia.Gòspodi, pomìlui. Otce nas, ìze iesì na nebesiech, da sviatìtsia ìmia Tvoiè; da priìdet tsàrstviie Tvoiè; da bùdet vòlia Tvoià, iàko na
Nebesì i na zemlì. Chlieb nas nasùscnyi dazd'nam dniès'; i ostàvi nam dòlgi nàsa, iàkoze i my ostavliàiem dolznikòm
Nàsym; i niè vvedì nas vo iskusèniie, no izbàvi nas ot lukàvago.
Iàko Tvoiè ièst'tsàrstvo, i sìla i slàva, i vo vieki vekòv.
Pater Noster della liturgia slavonicaA-Z Lyrics Universe

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only. Translation: letra, paroles, liedtexte, songtext, testi, letras, текст песни, 歌词, كلمات الأغاني, गाने के बोल, mga titik ng kanta.