Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Natalia Kukulska - Co siê nie sta³o lyrics

  Click to play this song!

Co siê nie sta³o by Natalia Kukulska


Dziwne to takie jest
Lecz najbardziej szkoda mi
Tego co nie sta³o siê
Taka œmieszna rzecz
Têskniê do wszystkich chwil
Które nie zdarzy³y siê
Dziœ opowiedzieæ tobie o tym
Bardzo chcê
By³eœ jak najwa¿niejszy sen
By³eœ jak obiecany dzieñ
By³eœ tu choæ nie by³o ciê
By³eœ nadziej¹ która wie
¯e zginie kiedy ju¿ spe³ni siê
Têsknota znowu nosi mnie
Za wszystkim tym co nie sta³o siê
By³eœ nadziej¹ która wie
¯e zginie kiedy ju¿ spe³ni siê
Czemu tak pamiêtaæ chcê
O tym co nie sta³o siê
By³eœ mi jak ¿yczenie
Powiedziane w wa¿n¹ noc
Wyszeptany tylko mnie
Mia³eœ wielk¹ moc
I tak mija³y dni
W których siê nie sta³o nic
Wiêc czemu tak za tob¹ têskniê
Powiedz mi
By³eœ jak najwa¿niejszy sen
By³eœ jak obiecany dzieñ
By³eœ tu choæ nie by³o ciê
By³eœ nadziej¹ która wie
¯e zginie kiedy ju¿ spe³ni siê
Têsknota znowu nosi mnie
Za wszystkim tym co nie sta³o siê
By³eœ nadziej¹ która wie
¯e zginie kiedy ju¿ spe³ni siê
Czemu tak pamiêtaæ chcê
O tym co nie sta³o siêA-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.