Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Maryann Cotton - Dworzec lyrics

  Click to play this song!

Dworzec by Maryann Cotton


Do..do..do dobry Bo¿e
Spójrz na te mg³y
To jest dworzec
Tutaj siê œpi
Tu ospale
P³yn¹ dni
A te ma³e
A te ma³e - to s¹ my!
My s¹ koœlawce Twoi
Ludzka pleϖ
Cz³ek sam siê boi
W lustro wleŸæ
Niech nie truj¹
Nam tych bzdur
¯eœ nas uj¹³
¯eœ nas uj¹³ na swój wzór!
A poci¹g tu albo tam
Zurich, Rzym, Amsterdam
Po co?!
Pary¿ i Brzeœæ
Pañstwo jedziecie!? - no to czeœæ!
Do..do..do dobry Bo¿e
Spójrz na te mg³y
To jest dworzec
Tutaj siê œpi
Tu ospale
P³yn¹ dni
A te ma³e
A te ma³e - to s¹ my!
Starzy odchodz¹, nowi
Ju¿ u bram
Ja - Œwiatowid
Wci¹¿ dumnie trwam
Z ca³ej si³y
Chce siê ¿yæ
Cztery przody
Cztery ty³y - jest w co biæ!
A poci¹g tu albo tam
Zurich, Rzym, Amsterdam
Po co?!
Pary¿ i Brzeœæ
Pañstwo jedziecie!? - no to czeœæ!
Popatrz na swe zera
Zabierz co masz braæ
Lecz dworca nie zabieraj
Dworzec nasza maæ!
Po... po, popalê peta
Powiem ¿art
Dobra meta
To wielki fart
Poczytam rozk³ad
Sprzed dwóch lat
Z lewej wiosna
Z prawej wiosna, - w œrodku œwiat!
Tu sypia £otwa, Litwa,
Bia³a Ruœ,
Kutwa, Sitwa,
I jeszcze cóœ
I ze spokojem dziel¹ hall
¯adnych wojen
¯adnych granic - ¿aden ¿al!
O... dobry Bo¿e
Spójrz przez mg³y
To jest dworzec
Tutaj siê œpi
A te ma³e
A te ma³e - to s¹ my!
Dobry Bo¿e
Spójrz przez mg³y
To jest dworzec
Tutaj siê œpi
Tu ospale
P³yn¹ dni
A te ma³e
A te ma³e - to s¹ my!
To s¹ my!A-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.