Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Kasia Kowalska - Wyrzuæ ten gniew lyrics

  Click to play this song!

Wyrzuæ ten gniew by Kasia Kowalska


Zobacz jak
Ka¿dy mój dzieñ
Na skinienie twoich r¹k
W pozytywny zmienia siê
A¿ chce siê ¿yæ i wierzyæ, ¿e
To co przyjdzie razem z tob¹
Memu ¿yciu nada sens
Ca³y czas z tob¹ byæ
Ca³y czas liczê dni
Ka¿dy krok zaprowadzi nas
Szybciej wolniej lecz ku sobie
Dajmy tylko temu czas wiem
Zbyt wiele chwil tracimy wci¹¿
Nie chcê byæ ju¿ twoim wrogiem
Nie odrzucaj moich r¹k
Czas za³agodzi ka¿dy ¿al
To pewne ju¿ to znam
I on sam wypogodzi twoj¹ twarz
Wiêc nie marnuj go w ¿alu tak tkwi¹c
Nie wzbraniaj siê
I wyrzuæ ten gniew, wyrzuæ tê z³oœæ
Przecie¿ mo¿e byæ
Miêdzy nami mo¿e byæ inaczej
Wyrzuæ ten gniew i wyrzuæ tê z³oœæ
Nie poddawaj siê niech runie ostatni most
I wyrzuæ ten gniew
Czas za³agodzi ka¿dy ¿al
To pewne ju¿ to znam
I on sam wypogodzi twoj¹ twarz
Wiêc nie marnuj go w ¿alu tak tkwi¹c
Nie wzbraniaj siê
I wyrzuæ ten gniew, wyrzuæ tê z³oœæ
Przecie¿ mo¿e byæ
Miêdzy nami mo¿e byæ inaczej
Wyrzuæ ten gniew i wyrzuæ tê z³oœæ
Nie poddawaj siê niech runie ostatni most
I wyrzuæ ten gniewA-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.