Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Kasia Kowalska - Pieprz i sól lyrics

  Click to play this song!

Pieprz i sól by Kasia Kowalska


twój pewny krok, ka¿de spojrzenie
ukrywa coœ, znów gubisz siê sam
zabieram ci ostatni¹ nadziejê, wiem
nie powiód³ siê twój misterny plan
sk¹d w tobie ten gniew
powiedz to
sk¹d w tobie ten ch³ód
zaskoczê ciê, wiem
mówi¹c to, ¿e miêdzy nami jest ju¿ skoñczone
i mimo, ¿e masz u stóp ca³y œwiat
to wszyscy widz¹
twój ka¿dy dzieñ wype³nia ból
nie ³atwo jest tak zapomnieæ gdy ¿al
jeszcze nie min¹³
bez cukru ¿ycie poznaj znów
tylko pieprz i sól
tak trudno byæ znów szarym cz³owiekiem
gdy widzisz siê wœród samych gwiazd
gdzie rzuc¹ koœæ bêdziesz jak szczeniak bieg³
tak bardzo chcesz by dojrza³ ciê œwiat
sk¹d w tobie ten pêd
powiedz to
sk¹d w tobie ten g³ód
zaskoczê ciê, wiem
mówi¹c to, ¿e miêdzy nami jest ju¿ skoñczone
i mimo, ¿e masz u stóp ca³y œwiat
to wszyscy widz¹
twój ka¿dy dzieñ wype³nia ból
nie ³atwo jest tak zapomnieæ gdy ¿al
jeszcze nie min¹³
bez cukru ¿ycie poznaj znów
tylko pieprz i sólA-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.