Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Foje - Mes Visi lyrics

  Click to play this song!

Mes Visi by Foje


visi mes galvojam kad þinome tiesà
kiekvienas galvoja kad klysta kiti
kiekvienas save paliekame vienà
kiekvienas vis bandom kaþkuo iðsiskirt
neprisipaþinsim kad virtom á masæ
á visumà pilkà ið tø kas keisti
ar mes ið metalo ar mes ið plastmasës
visi mes tik þaidþiam kad esam tikri
mes dþiaugtis nemokam
nes viskà jau matëm
mes norim gyventi naujau ir naujau
mes vienas kitam pavirtome daiktu
ir turim viens kita kaskart vis trumpiau
kaþkas paglostys tavo plaukus
kaþkas paþiurës á tavo akis
kaþkas apsidþiaugs dienos sulaukæ
kaþkam ryte nesibaigs naktis
1988Recommended sites
A-Z Lyrics Universe

Follow us on

Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.