Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Fahrenheit - Sexy Girl lyrics

  Click to play this song!

Sexy Girl by Fahrenheit


You got my love, you are my sexy girl
You got my love, you are my sexy girl
Yòng nÐ yÎn shén diàn wÒ yòng nÐ xing wèI gòu wÒ wÒ jué duì duÒ bù guò
Yòng nÐ guÐ jì r wÒ yòng nÐ shÒu duàn suàn wÒ wÒ jiù chMng hkn tóu
Sexy Girl d y+ng wÒ bù yào x+n ruÎn qÐng nÐ jì xù xiàn hàI wÒ
Sexy Girl jiù jiù wÒ méI yÒu zhè zhÒng tòng wÒ xiÎng wÒ bù néng cún huó
Tio zhàn wÒ dÎ bàI wÒ qiú qiú nÐ bù yào fàng guò wÒ
Kào jìn wÒ yMng bào wÒ ràng shì jiè xíng chéng le xuán wM
NÐ de shung shÒu yÒu kòng wÒ de huáI bào yÒu kMng bù yào làng fèI zhè kMng dòng
WÒ mén dMu méI yÒu cuò shuÎ diÎn x+n j+ bù suàn zuì guò bù cuò
Sexy Girl d y+ng wÒ bù yào x+n ruÎn qÐng nÐ jì xù xiàn hàI wÒ
Sexy Girl jiù jiù wÒ méI yÒu zhè zhÒng tòng wÒ xiÎng wÒ bù néng cún huó
(RAP)
NÐ shì wÒ de Sexy Baby nÐ shì wÒ cho xiÎng yào de mèng huàn yì shù pÐn
Yeah nÐ ràng dì qiú sh+ qù le yÐn lì ràng wÒ de lìng hún high dào bù xíng
Mí liàn nÐ zàng zhù dÐ páI dàI zhù shén mì shÐ zhMng liú y+ shÒu gMu yÐn wÒ de hào qí
Ràng wÒ jì xù wéI nÐ zhù mí àI shì  xí dàn wÒ àI zhè  xí
Yòng nÐ yÎn lèI zhng wÒ yòng nÐ wán xiào hòng wÒ wÒ jué duì duÒ bù guò
Yòng nÐ tián mì hàI wÒ yòng nÐ wn róu sh wÒ bù yào cuò guò
Sexy Girl d y+ng wÒ bù yào x+n ruÎn qÐng nÐ jì xù xiàn hàI wÒ
Sexy Girl jiù jiù wÒ méI yÒu zhè zhÒng tòng wÒ xiÎng wÒ bù néng cún huó
Sexy Girl d y+ng wÒ bù yào fàng shÒu qÐng nÐ biàn chéng wÒ x+n mó
Sexy Girl jiù jiù wÒ zhÐ yÒu nÐ néng gòu ràng wÒ zhí dá tin guóRecommended sites
A-Z Lyrics Universe

Follow us on

Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.