Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Budka Suflera - Pieϖ niepokorna lyrics

  Click to play this song!

Pieϖ niepokorna by Budka Suflera


Jesteœ jak ¿agiel gwiezdny napój
Wielkie skrzyd³a w wielki wiatr
Dla tych co pe³zaæ w mule nie chc¹
G³owa w górze sztywny kark
Jesteœ jak pomruk zwiastun b³yskawic
Sokó³ poœród stada wron
Tylko niektórzy j¹ podj¹æ umiej¹
Innym gard³a d³awi strach
S³uchaj
W bezsennych nocach ona gra
Mówiê s³uchaj
W bezdennym bólu ona trwa
I jej czujesz moc
I wci¹gniêty raz w nurt
Oszala³y biegniesz w nocy
Kiedy inni syci œpi¹
Mówiê popatrz
Jak oni md³ym siê ogniem tl¹
Mówiê s³uchaj
Nie daj przez palce ci¹gn¹æ dniom
Przez œnieg i przez deszcz
Jeœli sztandar chcesz nieœæ
¯ycie mówiê musi brzmieæ
Tak jak wielki piêkny wiersz
Jesteœ jak ¿agiel gwiezdny napój
Wielkie skrzyd³a w wielki wiatr
¯ywe pochodnie p³yniemy nad czasem
W dróg nieprzetartych dal
W nowe pejza¿e ziemi niczyjej
Gdzie nie bywa³ dot¹d nikt
S³uchaj
Jesteœ jak wilczy w górach zew
Mówiê s³uchaj
Jak dziko w ¿y³ach szumi krew
Przez œnieg i przez deszcz
Jeœli sztandar chcesz nieœæ
I zbyt wielkich nie ma czynów
I zbyt wielkich nie ma spraw
Mówiê s³uchaj
Jesteœ jak ¿agiel gwiezdny napój
Wielkie skrzyd³a w wielki wiatr
Dla tych co pe³zaæ w mule nie chc¹
G³owa w górze sztywny kark
Jesteœ jak pomruk zwiastun b³yskawic
Sokó³ poœród stada wronA-Z Lyrics Universe

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.