Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Savo Kelyje


by Anubi

 

Savo Kelyje Song Text

Savo Kelyje by Anubi


Ateikit
O, nakties vaikai,
Pakilkit
Laiptais á bokðtà tylos
Á bokðtà – laikrodá nakties.
O kaip ðauksmà
Kurio trokðtà
Rankos neðanèios kardà,
Kardà vardu iðminties –
Iððaukiantis viltá.
Ir jis neiðkaltas ið plieno,
Rankom neliestas
Ir nedega ugnis jame:
Jis tik árankis mûsø troðkimø.A-Z Lyrics Universe

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only. Translation: letra, paroles, liedtexte, songtext, testi, letras, текст песни, 歌词, كلمات الأغاني, गाने के बोल, mga titik ng kanta.