Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie Lyrics


by Anna Jantar

 

Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie Song Lyrics

Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie by Anna Jantar


Dzieñ - wspomnienie lata
Dzieñ - s³oneczne æmy
Nagle w t³umie w samym œrodku miasta
Ty po prostu ty

Dzieñ - godzina zwierzeñ
Dzieñ - przy twarzy twarz
Szuka pamiêæ popl¹tanych œcie¿ek
Lecz czy znajdzie nas

Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie
Nie widzia³eœ tego jeszcze
Popatrz o popatrz!

Szerokimi ulicami
Nios¹ szczêœcie zakochani
Popatrz o popatrz!

Wiatr porywa ich spojrzenia
Biegnie œwiat³em w smugê cienia
Popatrz o popatrz!

£¹czy serca wi¹¿e d³onie
Mo¿e nam zawróci w g³owie te¿

Dzieñ - powrotna podró¿
Dzieñ - podanie r¹k
Ale niebo ca³e jeszcze w ogniu
Chcê zatrzymaæ wzrok

Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie
Nie widzia³eœ tego jeszcze
Popatrz o popatrz!

Szerokimi ulicami
Nios¹ szczêœcie zakochani
Popatrz o popatrz!

Wiatr porywa ich spojrzenia
Biegnie œwiat³em w smugê cienia
Popatrz o popatrz!

£¹czy serca wi¹¿e d³onie
Mo¿e nam zawróci w g³owie te¿


A-Z Lyrics Universe

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only. Translation: letra, paroles, liedtexte, songtext, testi, letras, текст песни, 歌词, كلمات الأغاني, गाने के बोल, mga titik ng kanta.