Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Wracam Lyrics


Anita Lipnicka

 

Wracam Song Lyrics

Wracam by Anita Lipnicka


Wracam, wracam do domu
droga ucieka spod kó³
Wracam na pó³ przytomna
z sercem z³amanym na pó³

Tyle tak nagle siê sta³o
d³ugo nie by³o mnie
Wierzyæ chcê, ¿e ci¹gle mnie kochasz
wracam i boj¹ siê

chyba szalejê ju¿
p³aczê i nagle siê œmiejê
droga ucieka spod kó³...

Nie pytaj mnie
co dzia³o siê
ju¿ teraz wiem
zrobi³am b³¹d
k³ama³am gdy mówi³am, ¿e potrafiê ¿yæ
bez Twoich r¹k

Wracam do Ciebie Kochany
mijam œwiat³a miast
Wracam do siebie samej
do tej, któr¹ znam

Chyba szalejê ju¿
p³aczê i nagle siê œmiejê
droga ucieka spod kó³...

Nie pytaj mnie...
Nie pytaj mnie
co dzia³o siê
ju¿ teraz wiem...
kocham CiêA-Z Lyrics Universe

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only. Translation: letra, paroles, liedtexte, songtext, testi, letras, текст песни, 歌词, كلمات الأغاني, गाने के बोल, mga titik ng kanta.