Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Nawet jeœli Lyrics


Anita Lipnicka

 

Nawet jeœli Song Lyrics

Nawet jeœli by Anita Lipnicka


Nie bêdzie ³atwo przygotuj siê
pogoda w drodze czêsto zmienn¹ jest
Nie jedna burza zaskoczy Ciê
nie jeden raz utracisz z oczu cel
pytaj drzew , pytaj gwiazd
masz przyjació³ w nich nie jesteœ sam
Póki wiesz gdzie chcesz dojœæ kiedyœ dojdziesz tam!

Nawet jeœli deszcz zmoczy Twoje w³osy
nawet jeœli œnieg zmrozi stopy Twe
nawet jeœli pech...
Ty siê zawsze trzymaj drogi swej

nawet jeœli most zarwie siê pod Tob¹
Nawet jeœli noc bêdzie d³u¿yæ siê
nawet gdy z³y los...
Ty siê zawsze trzymaj drogi swej

Nie bêdzie lekko przygotuj siê
nie ka¿dy cz³owiek Twego szczêœcia chce
S¹ tacy ludzie co noc i dzieñ
patrz¹ Ÿle i ¿ycz¹ Tobie Ÿle
Ty siê œmiej, œmiej siê z nich
nie zmarnuj ani jednej ³zy
Póki wiesz gdzie Twój dom nie zniszczy ciê nikt!

Nawet jeœli deszcz zmoczy Twoje w³osy
nawet jeœli œnieg zmrozi stopy Twe
nawet jeœli pech...
Ty siê zawsze trzymaj drogi swej

nawet jeœli most zarwie siê pod Tob¹
Nawet jeœli noc bêdzie d³u¿yæ siê
nawet gdy z³y los...
Ty siê zawsze trzymaj drogi swejA-Z Lyrics Universe

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only. Translation: letra, paroles, liedtexte, songtext, testi, letras, текст песни, 歌词, كلمات الأغاني, गाने के बोल, mga titik ng kanta.