Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Airija - Rytoj Isausus lyrics

  Click to play this song!

Rytoj Isausus by Airija


Þalias medþiø vainikas
Supa ðiuos namus
Èia gera pabusti ið ryto
Ir jaustis maþu þmogum
Èia gera pajusti vësà
Ryto vëjo svaigaus
Ir pasileisti dviese
Per pievà gëliø dangaus
Kai niekas daugiau nerûpi
Tik lëkt su paukðèiais kartu
Kai nër svarbiau nieko kaip bûti
Vienas kitam draugu
Kas þino kiek ðitai tæsis
Dienà dvi amþinai
Gal sekanèiam rytui iðauðus
Mes jau nebûsim vaikaiA-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.