» » »

Ii Wolf & the Devil Lyrics

Ii Wolf & the Devil by Ulver  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Ii Wolf & the Devil Ulvens Billeder hafver eengang
Til Hex & Diefvels Stolthed tienet -
Om Gudstroe vidnet, mørck men mæcktig -
Ja med Grenser viide som den Verden dend lâ øde
Satan skabede det som for deris Blik
Blifver ofverjordisk - Han er slik,
Een Mand i Ulveham
Self Vinden er een Tiener i hans Haand
Oc Eevigheden - hans gaadefulde Aand
Paa ham een Stoorhed som een Krone Pan fordum bar
Han hungrer gjennem Eevighed -
Siunker om ham grim & sort
Een Tragoedie kund for dend som veed
Han tager sig frem baade Nat & Dag
I et eevig, dødstrett Jag
..Oc dend stoore, tridste Eensomhed
Vild øfve gjengjæld for dend tabte Kiærlighed -
I Had!CD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments