» » »

Iii Wolf & Hatred Lyrics

Iii Wolf & Hatred by Ulver  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Iii Wolf & Hatred O Vandringsmand i een forbandet Nat
Troe ey at hans Had dig vil skaane
Hans Rov vild ey være nogen anden
End dig -
Deer vild Skiælve i hans vær
I uselt Haab om at Huus er nær
End dig -
Hvis Blod skald blifve hans stærke Viin
Oc siæl, hans hellige Trofé
Faafængt han lader dig gyde
Ud dit Blod i Smertens siø
Saa du som død ey Søfnløest kand
Fortælde Frænder: "Ulven er ham!"
Som Offer for Beistets Krav
Dit Blod vild rende koldt som Bæck i Grav
Gud er ey her, men Døden nær
Oc hvert Secund som her
Er undt dig -
Skimrer i et dobbelt Skiær
Aff baade Liiv & Død
Rasende lader han Bliket binde
Løfter det i MaaneskinnetCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments