» »

Toy Dolls Lyrics

Toy Dolls List of LyricsAlbum: Our Last Album? (2004) Lyrics
TOP
[Buy "Our Last Album?" CD]
Album: Anniversary Anthems (2000) Lyrics
TOP
[Buy "Anniversary Anthems" CD]
Album: One More Megabyte (1997) Lyrics
TOP
[Buy "One More Megabyte" CD]
Album: Orcastrated (1995) Lyrics
TOP
[Buy "Orcastrated" CD]
Album: Absurd-Ditties (1993) Lyrics
TOP
[Buy "Absurd-Ditties" CD]
Album: Fat Bob's Feet (1991) Lyrics
TOP
[Buy "Fat Bob's Feet" CD]
Album: Wakey Wakey! (1989) Lyrics
TOP
[Buy "Wakey Wakey!" CD]
Album: Bare Faced Cheek (1987) Lyrics
TOP
[Buy "Bare Faced Cheek" CD]
Album: Idle Gossip (1986) Lyrics
TOP
[Buy "Idle Gossip" CD]
Album: Singles 83-84 (1986) Lyrics
TOP
[Buy "Singles 83-84" CD]
Album: A Far Out Disc (1985) Lyrics
TOP
[Buy "A Far Out Disc" CD]
Album: Dig That Groove Baby (1983) Lyrics
TOP
[Buy "Dig That Groove Baby" CD]
Album: The Toy Dolls [Ep] (1981) Lyrics
TOP
[Buy "The Toy Dolls [Ep]" CD]
Album: Miscellaneous Tracks Lyrics
TOP
[Buy "Miscellaneous Tracks" CD]
Album: Other Songs Lyrics
TOP
[Buy "Other Songs" CD]
Comments