» »

Sezen Aksu Lyrics

Sezen Aksu List of Lyrics

Browse by album:


Album: Other Songs Lyrics
TOP
[Buy "Other Songs" CD]
 1. Adý Bende Saklý
 2. Aglamak Guzeldir
 3. Belalim
 4. Ben Her Bahar Asik Olurum
 5. Bin Dokuz Yüz Kýrk Beþ
 6. BýRak Beni
 7. Deli KýZýN Türküsü
 8. Dusunce
 9. Gel Gel SarýþýNýM
 10. Gelen Gideni Aratir
 11. Geri Dön
 12. Geçer
 13. Gidiyorum
 14. Git
 15. Gun Gelir
 16. Gülümse
 17. Hadi Bakalim
 18. Hasret
 19. Her&Thorn;Eyi Yak
 20. Icime Sinmiyor
 21. Ikinci Bahar
 22. Istanbul Istanbul Olalý
 23. Kaderim
 24. Kahpe Kader
 25. Karam
 26. Kaybolan Yillar
 27. Keskin BýçAk
 28. Kucugum
 29. Kusura Bakma
 30. Kýþ Masalý
 31. Lets Get The Party Started
 32. Masum DeðIliz
 33. Minik Serce
 34. Neye Yarar
 35. Oh Oh
 36. Okudumda
 37. Rakkas
 38. Sarý Odalar
 39. Sen AðLama
 40. Seni Kimler Aldý
 41. Sizi
 42. Son Bakýþ
 43. Tolerans
 44. Tutuklu
 45. TüKeneceðIz
 46. Unut
 47. VazgeçTim
 48. Yak Bir Sigara
 49. Yorgun Aksamlar
 50. Aþktan ne haber
 51. Dansöz dünya
 52. Erkek güzeli
 53. Farkýndayým
 54. Sarki soylemek lazim
 55. Seni istiyorum
 56. Sezen aksu - farkýndayým (kivanch k. mix)
 57. Tanri istemezse
 58. Tutsak
 59. þu saniye
 60. Adi menekse
 61. Ben sevdalý sen belali
 62. Deli gonlum
 63. Hazan
 64. 0stanbul Hat1ras1
 65. Bu Gece
 66. ^an1ma 0nanma
 67. Bazen
 68. Ayr1l1klar Bitmez
 69. Alaturka
 70. A_klar1 Da Vururlar
 71. El Gibi
 72. Denge
 73. Sa±za±
 74. Davet
 75. Gelen Gideni Arat1r
 76. Dört Günlük Bir_ey
 77. Hay1r
 78. Allah'1n Varsa
 79. 0ki Gözüm
 80. Deli K1z1n Türküsü
 81. Dus Bahceleri
 82. Gün Gelir
 83. Masum Dea?iliz
 84. Deli Gönlüm
 85. Asktan Ne Haber
 86. Dua
 87. Çocuk
 88. Seni Kimler Alda±
 89. Adem Olan Anlar
 90. Bir Ku_ Uçur
 91. Bir Ac1 Kahvenin
 92. H1drellez
 93. 0çime Sinmiyor
 94. Dalar Dalar
 95. Beni Kategorize Etme
 96. Bin Dokuz Yüz K1rk Be_
 97. Hayat Sana Te_ekkür Ederim
 98. Su Saniye
 99. 0nce Mevzu
 100. Herkes Yaral1
 101. Akasyalar Açarken
 102. Aynalar
 103. 0kinci Bahar
 104. Gidemem
 105. Bile Bile
 106. Fark1nday1m
 107. Gams1z
 108. Helal Ettim Hakk1m1
 109. Ah Mazi
 110. Dü_ünce
 111. ^inanay
 112. En Uzun Gece
 113. Arka Sokaklar
 114. Dilimin Ucunda Kelimeler
 115. Hani
 116. Ay1_11
 117. Gelen Gideni Arata±r
 118. Çile
 119. Gidiyorum Bu ^ehirden
 120. A°stanbul A°stanbul Olala±
 121. B1rak Beni
 122. Geçiyor Bizden De
 123. Bahane
 124. Güngörmemi_ler
 125. ^ark1 Söylemek Laz1m
 126. 0kili Delilik
 127. Düm Tek
 128. Beni Unutma
 129. Erkekler
 130. Ben Annemi 0sterim
 131. Gül
 132. Ben Her Bahar A_1k Olurum
 133. Gölge Etme
 134. Alamak Güzeldir
 135. Ahd1m Olsun
 136. Güllerim Soldu
 137. Ablam A_ktan Öldü
 138. Eskidendi Çok Eskiden
 139. Gözlerine Göz Demi_
 140. Düün
 141. Bir Zamanlar Deli Gönlüm
 142. Bir Cocuk Sevdim
 143. Benimle Ol
 144. Ali
 145. Biliyorsun
 146. Bir Ba_ka A_klar
 147. ^öyle Yürekli Bir Sevda
 148. ^imal Y1ld1z1
 149. Çocuklar Gibi
 150. Ad1 Bende Sakl1
 151. Firuze
 152. Ben Sevdal1 Sen Belal1
 153. Dert Fasl1
 154. Hata
 155. Deer Mi Hiç


Browse by album:


Comments