SOUNDTRACKS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

ARTISTS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Music blog


Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only.

Maniac Butcher LyricsBrowse by album:
Album: Masakr (2010) Lyrics

Stream/Download Buy album

Play MP3

Desatero Krutých Zim Přežitých V Teple žhnoucí Záře Slávy Minulé

Play MP3

Projížďka Hvozdem Hlubokým Za Oučelem Sčítání Stavůch Vlkůch A Vlkodlakůch

Play MP3

Rozhodnutí Nezvratné Všecken Mír Rozhodně Rozvracející

Play MP3

Bezbožné Rouhání Zpovědní Před Tažení Vojnového Započetím

Play MP3

Masakr Krvavý Pro Plnění Zájmůch Vyšších I řezničení Nadbytečné Pro Kojení Pudůch Nízkých

Play MP3

Zakončení Ouděsné Bezpočtům Krutou Jistotu Slibující, Však Mne Bezpočet Slibných Nejistot Skýtající


Album: Epitaph (2000) Lyrics

Stream/Download Buy album

Play MP3

What's Good For Me, That Good is....

Play MP3

Crucial Battle of Blood Successfully Over Is, ...

Play MP3

In the Shades of Storming Mountains....

Play MP3

So Many Murders Have Been Happening...

Play MP3

Experience and Final Wisdom...


Album: Invaze (1999) Lyrics

Stream/Download Buy album

Play MP3

Všehomír Vseškerý, Ríší Smrti I Polem Bitevním Od Samých Vìkùch Poèátkùch

Play MP3

Bídná Smrt Neslavná Èi Sláva Nesmrtelná, Volba To Jest Veskrze Jednoznaèná

Play MP3

Myšlenky Krvelaèné, I Jiné Potøebnosti Všeliké, Pro Zdárný Prùbìh Bitvy Výhodné

Play MP3

Bìsnìní Bitevní Právì Poèíná, Neb V Tomto Okamžení Hodina Pùlnoèní Odbývá

Play MP3

Øemeslo Váleèné, To Jest Mi Chlebem Všedním I Taktéž Kratochvílí Sváteèní

Play MP3

Invaze Všenièící, Pøinášející Slávu Nehynoucí Vítìzùm I Smrt Nezvratnou Poraženým

Play MP3

Invaze


Album: Cerná Krev (1998) Lyrics

Stream/Download Buy album

Play MP3

Lza Okolní, Chátra Všeobecná, Jakož I Veškerá Chamraï Nepotøebná

Play MP3

Rada Užiteèná, Kterak Stáøí Dožíti, A Taktéž Doporuèení Vhodné Pro Život A Pøežití

Play MP3

Šílený +ezník, Rovnìž Znám Jako Maniac Butcher V Jazyce Englickém

Play MP3

Žíznìní Po Krvi, Však Všeobecnì Známému Vampyrismu Ne Zcela Podobné

Play MP3

Pøání Nezvyklé Až Prapodivné, Jehož Naplnìním Následkch Neobvyklých Lze Docíliti

Play MP3

Nesmrtelnost I Vìènost, Zpsobeny Prolitím I Následným Požitím Znaèného Množství Lidské Krve


Album: Krvestreb (1997) Lyrics

Stream/Download Buy album


Album: Lucan-antikrist (1996) Lyrics

Stream/Download Buy album


Album: Barbarians (1995) Lyrics

Stream/Download Buy album


Album: The Incapable Carrion (1994) Lyrics

Stream/Download Buy album