Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #Recommended site
A-Z Lyrics Universe
Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.

Zawsze Tam Gdzie Ty Lyrics by Lady Pank

 

Zawsze Tam Gdzie Ty by Lady Pank


Zamieniê ka¿dy oddech w niespokojny wiatr
By zabra³ mnie z powrotem - tam, gdzie masz swój œwiat
Posk³adam wszystkie szepty w jeden ciep³y krzyk
¯eby znalaz³ ciê a¿ tam, gdzie pochowa³aœ sny
Ju¿ teraz wiem, ¿e dni s¹ tylko po to,
by do ciebie wracaæ ka¿d¹ noc¹ z³ot¹
Nie znam s³ów, co maj¹ jakiœ wiêkszy sens
Jeœli tylko jedno - jedno tylko wiem:
Byæ tam, zawsze tam, gdzie ty
Nie pytaj mnie o jutro - to za tysi¹c lat
P³yniemy bia³¹ ³ódk¹ w niezbadany czas
Posk³adam nasze szepty w jeden ciep³y krzyk
By ju¿ nie uciek³y nam, by wysuszy³y ³zy
Ju¿ teraz wiem, ¿e dni s¹ tylko po to,
by do ciebie wracaæ ka¿d¹ noc¹ z³ot¹
Nie znam s³ów, co maj¹ jakiœ wiêkszy sens
Jeœli tylko jedno - jedno tylko wiem:
Byæ tam, zawsze tam, gdzie ty
Ju¿ teraz wiem, ¿e dni s¹ tylko po to,
by do ciebie wracaæ ka¿d¹ noc¹ z³ot¹
Nie znam s³ów, co maj¹ jakiœ wiêkszy sens
Jeœli tylko jedno - jedno tylko wiem:
Byæ tam, zawsze tam, gdzie ty
Budziæ siê i chodziæ, spaæ we w³asnym niebie
Byæ tam, zawsze tam, gdzie ty
¯egnaæ siê co œwit i wracaæ znów do ciebie
Byæ tam, zawsze tam, gdzie ty
Budziæ siê i chodziæ, spaæ we w³asnym niebie
Byæ tam, zawsze tam, gdzie ty