SOUNDTRACKS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

ARTISTS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Music blog

Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only.

Mogitan Wyals Lyrics by Irakli Carkviani

 

Mogitan Wyals by Irakli Carkviani


IseTi saxli minda gaCuqo,
Sen rom icxovreb,
IseTi sityva minda davwero,
Sen rom gaigeb,
IseTi Suqi minda aginTo,
Sen rom gagaTbos,
IseTi wyali minda gwyurodes,
Me rom mogitan,
Sen icxovre CemTan,
Me mogitan wyals.