» » »

Tr¹bki Lyrics

Tr¹bki by Grzegorz Turnau  

CD  ·  DVD  ·  Sheet music


Tr¹bki to tu, to tam
ktoœ umiera to znów rodzi siê ktoœ
to tu, to tam
ktoœ chce wiêcej a ktoœ i tego ma doœæ
to tu, to tam
ktoœ siê œmieje a ktoœ p³acze i ³ka
to tu, to tam
ktoœ kuleje - ktoœ siê bawi i gra
to tu, to tam
¿ycie p³ynie lub wstrzymuje swój bieg
to tu, to tam
ktoœ utonie lub dop³ynie na brzeg

to tu, to tam
roœnie trawka, kwiatek, drzewko i krzak
to tu, to tam
bylejaki ktoœ robi coœ byle jak
to tu, to tam
piorun bije prosto z nieba bez chmur
to tu, to tam
komuœ szyjê ktoœ nawleka na sznur
to tu, to tam
ktoœ zastrzeli z rewolweru swój cieñ
to tu, to tam
ktoœ zamieni czarn¹ noc w bia³y dzieñ

to tu, to tam
tajemniczy bóg objawia sw¹ chêæ
to tu, to tam
jak nie liczysz to dwa plus dwa daje piêæ
to tu, to tam
coœ siê dzieje, coœ powstaje i trwa
to tu, to tam
ci¹gle leje i unosi siê mg³a
to tu, to tam
coœ odfrunie, ale co - szkoda s³ów
to tu, to tam
wszystko runie lecz podniesie siê znówCD  ·  DVD  ·  Sheet music
Comments