» »

Doves Lyrics

Doves List of LyricsAlbum: Kingdom Of Rust (2009) Lyrics
TOP
[Buy "Kingdom Of Rust" CD]
Album: Black And White Town (2005) Lyrics
TOP
[Buy "Black And White Town" CD]
Album: Some Cities (2005) Lyrics
TOP
[Buy "Some Cities" CD]
Album: The Last Broadcast (2002) Lyrics
TOP
[Buy "The Last Broadcast" CD]
Album: Lost Sides (2000) Lyrics
TOP
[Buy "Lost Sides" CD]
Album: Lost Souls (2000) Lyrics
TOP
[Buy "Lost Souls" CD]
Album: Other Songs Lyrics
TOP
[Buy "Other Songs" CD]
Album: The Places Between: The Best Of Doves [2010], Track 5 Disc 2 Lyrics
TOP
[Buy "The Places Between: The Best Of Doves [2010], Track 5 Disc 2" CD]
Comments