» »

Budka Suflera Lyrics

Budka Suflera List of LyricsAlbum: Bal Wszystkich ŒWiêTych (2000) Lyrics
TOP
[Buy "Bal Wszystkich ŒWiêTych" CD]
 1. Bal wszystkich Œwiêtych
 2. B³êkitna arka
 3. Cybermania
 4. Lepiej b¹dŸ 'na tak'
 5. Miêdzy wczoraj a dziœ
 6. Nawiedzony dom
 7. Nie umiesz kochaæ
 8. Requiem nad ranem
 9. Wolê obok staæ
 10. Œwiat od zaraz
Album: Live At Carnegie Hall - Vol. 1 (2000) Lyrics
TOP
[Buy "Live At Carnegie Hall - Vol. 1" CD]
 1. Ca³y mój zgie³k
 2. Czas o³owiu
 3. Geniusz blues
 4. Jolka, jolka pamiêtasz
 5. M³ode lwy
 6. Nie wierz nigdy kobiecie
 7. Noc komety
 8. Rock 'n' roll na dobry pocz¹tek
 9. Sen o dolinie
 10. To nie tak mia³o byæ
 11. Za ostatni grosz
Album: Live At Carnegie Hall - Vol. 2 (2000) Lyrics
TOP
[Buy "Live At Carnegie Hall - Vol. 2" CD]
 1. Cieñ wielkiej góry
 2. Cisza jak ta
 3. Gdzie jest ta krew
 4. G³odny
 5. Jeden raz
 6. Jest taki samotny dom
 7. Martwe morze
 8. Memu miastu na do widzenia
 9. Strefa pó³cienia
 10. Takie tango
 11. V bieg
Album: Greatest Hits Ii (1999) Lyrics
TOP
[Buy "Greatest Hits Ii" CD]
 1. Cisza, jak ta
 2. Giganci tañcz¹
 3. Jeden raz
 4. Martwe morze
 5. Noc
 6. Noc komety
 7. Nowa wie¿a babel
 8. Ona przysz³a prosto z chmur
 9. Ragtime
 10. Sur le pont d'avignon
 11. Takie tango
 12. Twoje radio
 13. V bieg
 14. W niewielu s³owach
Album: Nic Nie Boli, Tak Jak ¯Ycie (1997) Lyrics
TOP
[Buy "Nic Nie Boli, Tak Jak ¯Ycie" CD]
 1. Bez aplauzu
 2. Gdzie jest ta krew
 3. G³odny
 4. Jeden raz
 5. Nic nie boli, tak jak ¯ycie
 6. Nowa wie¿a babel
 7. Po tej stronie nadziei
 8. Przegrywaæ czasem to normalna rzecz
 9. Radio taxi
 10. Strefa pó³cienia
 11. Szukamy siê
 12. Takie tango
Album: Live From Sopot (1994) Lyrics
TOP
[Buy "Live From Sopot" CD]
 1. Ca³y mój zgie³k
 2. Cieñ wielkiej góry
 3. Cisza jak ta
 4. Czas o³owiu
 5. Geniusz blues
 6. Jest taki samotny dom
 7. Jolka, jolka pamiêtasz
 8. Memu miastu na do widzenia
 9. Pieϖ niepokorna
 10. Ragtime
 11. Sen o dolinie
 12. To nie tak mia³o byæ
 13. Twoje radio
 14. Z dalekich wypraw
Album: Best Of Urszula (1992) Lyrics
TOP
[Buy "Best Of Urszula" CD]
 1. Bogowie i demony
 2. Dmuchawce, latawce, wiatr
 3. Fatamorgana
 4. Ile masz lat
 5. Kto zamiast mnie
 6. Luz blues, w niebie same dziury
 7. Malinowy król
 8. Michell ma belle
 9. Mój lublin
 10. Podwórkowa kalkomania
 11. Sza³ sezonowej mody
 12. Temat bo¿eny
 13. Totalna hipnoza
 14. Wielki odlot
Album: Greatest Hits (1992) Lyrics
TOP
[Buy "Greatest Hits" CD]
 1. Ca³y mój zgie³k
 2. Cieñ wielkiej góry
 3. Czas czekania - czas olœnienia
 4. Jest taki samotny dom
 5. Jolka, jolka pamiêtasz
 6. Memu miastu na do widzenia
 7. Nie wierz nigdy kobiecie
 8. Pieϖ niepokorna
 9. Ratujmy co siê da
 10. Sen o dolinie
 11. To nie tak mia³o byæ
 12. Za ostatni grosz
Album: Ona Przysz³A Prosto Z Chmur (1980) Lyrics
TOP
[Buy "Ona Przysz³A Prosto Z Chmur" CD]
 1. Archipelag
 2. Motyw z jasnorzewskiej
 3. Ona przysz³a prosto z chmur
 4. Planeta smoka
 5. Sekret
 6. S³oñca jakby mniej
 7. Tyle z tego masz
Album: Przechodniem By³Em MiêDzy Wami (1976) Lyrics
TOP
[Buy "Przechodniem By³Em MiêDzy Wami" CD]
 1. I tylko gwiazda - blask jej znikomy
 2. Konie ju¿ czekaj¹ przed domem
 3. Najd³u¿sza droga
 4. Noc nad norwidem
 5. Pieϖ niepokorna
 6. Po¿egnanie z cyganeri¹
Comments