SOUNDTRACKS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

ARTISTS: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Music blog


Lyrics/song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes only.

Budka Suflera LyricsBrowse by album:
Album: Bal Wszystkich ŒWiêTych (2000) Lyrics

Stream/Download Buy album

Play MP3

Bal wszystkich Œwiêtych

Play MP3

B³êkitna arka

Play MP3

Cybermania

Play MP3

Lepiej b¹dŸ 'na tak'

Play MP3

Miêdzy wczoraj a dziœ

Play MP3

Nawiedzony dom

Play MP3

Nie umiesz kochaæ

Play MP3

Requiem nad ranem

Play MP3

Wolê obok staæ

Play MP3

Œwiat od zaraz


Album: Live At Carnegie Hall - Vol. 1 (2000) Lyrics

Stream/Download Buy album

Play MP3

Ca³y mój zgie³k

Play MP3

Czas o³owiu

Play MP3

Geniusz blues

Play MP3

Jolka, jolka pamiêtasz

Play MP3

M³ode lwy

Play MP3

Nie wierz nigdy kobiecie

Play MP3

Noc komety

Play MP3

Rock 'n' roll na dobry pocz¹tek

Play MP3

Sen o dolinie

Play MP3

To nie tak mia³o byæ

Play MP3

Za ostatni grosz


Album: Live At Carnegie Hall - Vol. 2 (2000) Lyrics

Stream/Download Buy album

Play MP3

Cieñ wielkiej góry

Play MP3

Cisza jak ta

Play MP3

Gdzie jest ta krew

Play MP3

G³odny

Play MP3

Jeden raz

Play MP3

Jest taki samotny dom

Play MP3

Martwe morze

Play MP3

Memu miastu na do widzenia

Play MP3

Strefa pó³cienia

Play MP3

Takie tango

Play MP3

V bieg


Album: Greatest Hits Ii (1999) Lyrics

Stream/Download Buy album

Play MP3

Cisza, jak ta

Play MP3

Giganci tañcz¹

Play MP3

Jeden raz

Play MP3

Martwe morze

Play MP3

Noc

Play MP3

Noc komety

Play MP3

Nowa wie¿a babel

Play MP3

Ona przysz³a prosto z chmur

Play MP3

Ragtime

Play MP3

Sur le pont d'avignon

Play MP3

Takie tango

Play MP3

Twoje radio

Play MP3

V bieg

Play MP3

W niewielu s³owach


Album: Nic Nie Boli, Tak Jak ¯Ycie (1997) Lyrics

Stream/Download Buy album

Play MP3

Bez aplauzu

Play MP3

Gdzie jest ta krew

Play MP3

G³odny

Play MP3

Jeden raz

Play MP3

Nic nie boli, tak jak ¯ycie

Play MP3

Nowa wie¿a babel

Play MP3

Po tej stronie nadziei

Play MP3

Przegrywaæ czasem to normalna rzecz

Play MP3

Radio taxi

Play MP3

Strefa pó³cienia

Play MP3

Szukamy siê

Play MP3

Takie tango


Album: Live From Sopot (1994) Lyrics

Stream/Download Buy album

Play MP3

Ca³y mój zgie³k

Play MP3

Cieñ wielkiej góry

Play MP3

Cisza jak ta

Play MP3

Czas o³owiu

Play MP3

Geniusz blues

Play MP3

Jest taki samotny dom

Play MP3

Jolka, jolka pamiêtasz

Play MP3

Memu miastu na do widzenia

Play MP3

Pieϖ niepokorna

Play MP3

Ragtime

Play MP3

Sen o dolinie

Play MP3

To nie tak mia³o byæ

Play MP3

Twoje radio

Play MP3

Z dalekich wypraw


Album: Best Of Urszula (1992) Lyrics

Stream/Download Buy album

Play MP3

Bogowie i demony

Play MP3

Dmuchawce, latawce, wiatr

Play MP3

Fatamorgana

Play MP3

Ile masz lat

Play MP3

Kto zamiast mnie

Play MP3

Luz blues, w niebie same dziury

Play MP3

Malinowy król

Play MP3

Michell ma belle

Play MP3

Mój lublin

Play MP3

Podwórkowa kalkomania

Play MP3

Sza³ sezonowej mody

Play MP3

Temat bo¿eny

Play MP3

Totalna hipnoza

Play MP3

Wielki odlot


Album: Greatest Hits (1992) Lyrics

Stream/Download Buy album

Play MP3

Ca³y mój zgie³k

Play MP3

Cieñ wielkiej góry

Play MP3

Czas czekania - czas olœnienia

Play MP3

Jest taki samotny dom

Play MP3

Jolka, jolka pamiêtasz

Play MP3

Memu miastu na do widzenia

Play MP3

Nie wierz nigdy kobiecie

Play MP3

Pieϖ niepokorna

Play MP3

Ratujmy co siê da

Play MP3

Sen o dolinie

Play MP3

To nie tak mia³o byæ

Play MP3

Za ostatni grosz


Album: Ona Przysz³A Prosto Z Chmur (1980) Lyrics

Stream/Download Buy album

Play MP3

Archipelag

Play MP3

Motyw z jasnorzewskiej

Play MP3

Ona przysz³a prosto z chmur

Play MP3

Planeta smoka

Play MP3

Sekret

Play MP3

S³oñca jakby mniej

Play MP3

Tyle z tego masz


Album: Przechodniem By³Em MiêDzy Wami (1976) Lyrics

Stream/Download Buy album

Play MP3

I tylko gwiazda - blask jej znikomy

Play MP3

Konie ju¿ czekaj¹ przed domem

Play MP3

Najd³u¿sza droga

Play MP3

Noc nad norwidem

Play MP3

Pieϖ niepokorna

Play MP3

Po¿egnanie z cyganeri¹