Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #I U She Lyrics

 

I U She Song Lyrics


I, you, he together, come on, baby let's go
I, you, she together, come on, baby let's go
I, you, he together, come on, baby let's go
I, you, she together, come on, baby let's go
I, you, he together, come on, baby let's go
I, you, she together, come on, baby let's go
I, you, he together, come on, baby let's go
I, you, she together, come on, baby let's go
I, you, he together, come on, baby let's go
I, you, she together, come on, baby let's go
I don't have to make the choice, I like girls and I like boys
I don't have to make the choice, I like girls and I like boys
I don't have to make the choice, I like girls and I like boys
I don't have to make the choice, I like girls and I like boys
I don't have to make the choice, I like girls and I like boys
I don't have to make the choice, I like girls and I like boys
I don't have to make the choice, I like girls and I like boys
I don't have to make the choice, I like girls and I like boys
I, you, he together, come on, baby let's go
I, you, she together, come on, baby let's go
Whips, crops, canes, whatever, come on, baby let's go
Cuffs, chains, shorts or leather, come on, baby let's go
I, you, he together, come on, baby let's go
I, you, she together, come on, baby let's go
I don't have to make the choice, come on, baby let's go
I don't have to make the choice, come on, baby let's go
I don't have to make the choice, come on, baby let's go
I don't have to make the choice, come on, baby let's go
Come on, baby let's go
Come on, baby let's go
Come on, baby let's go