Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Super Junior - True Love lyrics

  Click to play this song!

True Love by Super Junior


Kàn chung wàI xià qÐ le báI xu yÒu xìng fú de gÎn jué
Xi zhng kÎ pin jì gI le dMng tin tián mì pio guò xun nào de ji
WÒ hé nÐ yMng bào zàI báI sè shì jiè
T+ng zhMng shng xiÎng qÐ shì yán
XiÎng duì zhù liú x+ng xk xià x+n yuàn zàI zhè tè bié de yè
Y xk mÒu y+ tin mÒu y+ gè shùn jin mèng jìng quán dMu shí xiàn because
It's true love
KuàI lè de jié zòu bì shàng yÎn jìn qíng de xiÎng shòu
GÎn shòu wÒ zhÎng x+n lÐ de wn dù
Yòng wI xiào dng zuò wÒ de lÐ wù
It's true love
FI wÔ de xu hu jiàng luò zàI yín sè shì jiè shàng
Shn hk x+ gÎn jué làng màn shùn jin t jiù zàI wÒ mén shn bin It's just for you~ just for you~
Kàn yuè gung tóu shè chk hú xiàn xiàng shì nÐ de xiào liÎn
Zhè y+n lè tíng liú zàI r bin ràng hán lng zàI àI lÐ dMng mián
WÒ hé nÐ yMng bào zàI báI sè shì jiè
T+ng zhMng shng xiÎng qÐ shì yán
XiÎng duì zhù liú x+ng xk xià x+n yuàn zàI zhè tè bié de yè
Y xk mÒu y+ tin mÒu y+ gè shùn jin mèng jìng quán dMu shí xiàn because
It's true love
KuàI lè de jié zòu bì shàng yÎn jìn qíng de xiÎng shòu
GÎn shòu wÒ zhÎng x+n lÐ de wn dù
Yòng wI xiào dng zuò wÒ de lÐ wù
It's true love
FI wÔ de xu hu jiàng luò zàI yín sè shì jiè shàng
Shn hk x+ gÎn jué làng màn shùn jin t jiù zàI wÒ mén shn bin It's just for you~ just for you~
Y+ gè rén shì gk shàn liÎng gè rén shì làng màn yào gI nÐ wÒ zuì hÎo de wn nuÎn
WÒ zàI zhè tè bié de yè x+n xiàng tiào dòng huÒ yàn wÒ yào ràng nÐ chén jìn zàI xÐ yuè
It's true love
KuàI lè de jié zòu bì shàng yÎn jìn qíng de xiÎng shòu
GÎn shòu wÒ zhÎng x+n lÐ de wn dù
Yòng wI xiào dng zuò wÒ de lÐ wù
It's true love
KuàI lè de jié zòu bì shàng yÎn jìn qíng de xiÎng shòu
GÎn shòu wÒ zhÎng x+n lÐ de wn dù
Yòng wI xiào dng zuò wÒ de lÐ wù
It's true love
FI wÔ de xu hu jiàng luò zàI yín sè shì jiè shàng
Shn hk x+ gÎn jué làng màn shùn jin t jiù zàI wÒ mén shn bin It's just for you~ just for you~
Shn hk x+ gÎn jué làng màn shùn jin t jiù zàI wÒ mén shn bin It's just for you~A-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.