Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Requiem - Batai lyrics

  Click to play this song!

Batai by Requiem


Að nusiimu batus, noriu bristi pievom basas
Mano kûnà plaus lietus, að priimsiu tai kaip raktà
Á nepravertas duris, á nemiego karalystæ
Á tikrai karðtas naktis, o po jø kiekvienà rytà
O... graþu neiðpasakytai
O... palauk, imk ir nusiðauk
Kiekvienà vasarà èia bûna mano Afrika,
Kiekvienà vakarà buèiuoju tau kaklà,
Kiekvienà vasarà èia bûna mano Afrika,
Kiekvienà vakarà buèiuoju tau kaklà.
Að atsimenu dienas vai tai dûmas, tai gardumas
Draugas kalbina mergas, varo kaip vandens malûnas
Oi, koks mëlynas dangus, kokios graþios tavo akys
Oi, koks oras nuostabus, ðiànakt mûsø visos gatvës
O... graþu neiðpasakytai
O... palauk, imk ir nusiðauk
Kiekvienà vasarà èia bûna mano Afrika,
Kiekvienà vakarà buèiuoju tau kaklà,
Kiekvienà vasarà èia bûna mano Afrika,
Kiekvienà vakarà ..... opa.
Að nusiimu batus, kaip jau praeita etapà
Kaip prabëgusius metus, kaip labai negera kvapà
O... graþu neiðpasakytai
O... palauk, imk ir nusiðauk
Kiekvienà vasarà èia bûna mano Afrika,
Kiekvienà vakarà buèiuoju tau kaklà,
Kiekvienà vasarà èia bûna mano Afrika,
Kiekvienà vakarà ....... oi...
Kiekvienà vasarà èia bûna mano Afrika,
Kiekvienà vakarà buèiuoju tau kaklà,
Kiekvienà vasarà èia bûna mano Afrika,
Kiekvienà vakarà buèiuoju tau tarp kojø.... oba....A-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.