Soundtracks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

List of artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Obtest - Vedlys lyrics

  Click to play this song!

Vedlys by Obtest


Mane ðaukia tavo ðaknys, tavo verianti tyla,
Margos nugaros gyvaèIø raizgo nuodija mane,
Prakeikimai, laiko upës, lyg akimirka sapne,
Kai prabundi baltos rankos tiesia pirðtus á tave...
Kranklio kelias pavojingas, sparnà rëþiantis aukðtai,
Tu suklupsi jei mirtingas, nemarus juo þengs lengvai,
Spinduliai juodi Iðtvinæ, Velino ugnies takai,
Pakeliui á amþinybæ palydës tave vilkai...
Vesk!
Vesk mirtingasai, laumiø takais...
Vesk!
Vesk! prarastasai, norais slaptais...
Vesk!
Vesk pasmerktasai, savæs nepamesk...
Vesk!
Vesk nelemtasai, kelià atrask...
Pabalnoti juodakarciai, akys tryksta ugnimi,
Virs bedugniu tu prajosi jei tikesi savimi,
Gaus ragai anapus toliu, nesuskaitomu ausru,
Spek nugirsti savo varda virs beprotisku gelmiu...
Mano kelias pavojingas, netiketas ir slidus,
Tu suklupsi jei mirtingas, arba tapsi nemarus,
Isvaduoti tavo vejai, tavo laisve sirdyje,
Pakeliui I amzinybe pasiimki ir mane...
Vesk!
Vesk amzinasai, laumiu takais...
Vesk!
Vesk uzburtasai, norais slaptais...
Vesk!
Vesk Iðrinktasai, saves nepamesk...
Vesk!
Vesk prakeiktasai, kelia atrask...A-Z Lyrics Universe

Follow us

Lyrics / song texts are property and copyright of their owners and provided for educational purposes.